QR Code
ฟังรายการ
ต้องสู้ จึงจะชนะ (B)

ชีวิตคนเรามีสุขมีทุกข์ ยามสุขเผื่อใจสำหรับความทุกข์ ยามทุกข์มองดูรอบข้างจะรู้ว่าคนอื่นทุกข์กว่าเรายังมีอยู่

ท้อเทียมได้แต่อย่าท้อแท้ ฟังเรื่องราวตัวอย่างจากชีวิตคนอื่น จากนิทานสอนใจของจีน แล้วไตร่ตรอง หาทางออกให้กับชีวิตตนเอง ทุกชีวิตต้องดิ้นรน ... ต้องสู้จึงจะชนะ

ฟังแล้วไม่สู้เขียนอีเมล์มาคุยกัน   tsk@rti.org.tw

รู้จักผู้จัด