QR Code
ฟังรายการ
เรียนภาษาจีนจากเพลง (A)

มีปัญหาภาษาจีนเหรอ ไม่ต้องไปร้องเรียนกับใครหรอก เพราะไม่มีใครรับฟ้องร้อง

มาที่นี่เลย มาร้องเพลงจีน เรียนภาษาจีน กับแสงชัย ร้องไปเรียนไป ภาษาจีนจะพัฒนาก้าวไกล

 

ร้องแล้วไม่ได้เรื่อง เรียนแล้วไม่รู้เรื่อง บอกมาเลย ที่อีเมล์ tsk@rti.org.tw

รู้จักผู้จัด