QR Code
ฟังรายการ
ข่าวประจำวัน & ก้าวทันโลก (A)

 

โลกหมุนเวียนเปลี่ยไปทุกวินาที ติดตาม 

"ก้าวทันโลก" 

ทุกวันเสาร์ ทางอาร์ทีไอหมุนทันโลก

และทุกวันอาทิตย์ ทางอาร์ทีไอเอเชียสัมพันธ์ 

รับรองว่าต้องเข้าใจโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน 

 

 แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ (tuei@rti.org.tw)

รู้จักผู้จัด