QR Code
ฟังรายการ
เลาะรั้ว ครัวไต้หวัน(B)

เอเชียมอนิเตอร์ออกอากาศในรายการชุดเอเชียสัมพันธ์ทุกคืนวันอังคารและทุกเช้าวันพุธ นำเสนอเรื่องราวแปลกใหม่ น่าสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ด้านการเมือง สังคม แรงงานและเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  

รู้จักผู้จัด