QR Code
ฟังรายการ
สื่อใจ ไร้พรมแดน (A)

ยุคโลกาภิวัฒน์คือยุคไร้พรมแดน สื่อสารสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนคนไทยในไต้หวันกับเพื่อนคนไทยในเมืองไทย ส่งความสุข ความปราถนาดี กำลังใจ

และ........ อื่น ๆ อีกมากมาย

และที่สำคัญสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

เป็นส่วนหนึ่งของ “สื่อใจไร้พรมแดน” ได้ทุกวันพุธ ที่อาร์ทีไอ หมุนทันโลก

 

แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ (tuei@rti.org.tw)

รู้จักผู้จัด