QR Code
ฟังรายการ
ไต้หวันไฮเทค (A)

เรื่องราวเทคโนโลยี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทันสมัยในไต้หวัน ติดตามได้ในรายการ ไต้หวัน Hi-Tech

 

มีอะไรทันสมัยยิ่งกว่าแนะนำมาเลย  tsk@rti.org.tw

 

รู้จักผู้จัด