QR Code
ฟังรายการ
เกาะกระแสฮิต (A)

ไต้หวันเป็นเกาะที่สวยงามจนนักเดินเรือโปรตุเกสในสมัยศตวรรษที่ 16 เดินเรือเข้ามาที่นี่ ถึงกับอุทานเป็นภาษาโปรตุเกสว่า Ilha Formosa! ที่นี่มีอะไรฮอตฮิต ดีเจอันโกะจะพาคุณเกาะกระแสฮิต...