QR Code

หมดยุคเข้าแถวทำ ARC ล่าสุดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดให้นักศึกษาทำบัตร ARC ผ่านระบบออนไลน์แล้ว

2018-10-11
  • หมดยุคเข้าแถวทำ ARC  ล่าสุดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดให้ยื่นทำบัตร ARC ผ่านทางระบบออนไลน์แล้ว

    หมดยุคเข้าแถวทำ ARC ล่าสุดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดให้ยื่นทำบัตร ARC ผ่านทางระบบออนไลน์แล้ว

    หมดยุคเข้าแถวทำ ARC ล่าสุดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดให้ยื่นทำบัตร ARC ผ่านทางระบบออนไลน์แล้ว (圖:中央社)

           เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันเปิดเผยว่า เพื่อลดขั้นตอนในการยื่นขอบัตร ARC หรือใบถิ่นที่อยู่ของนักเรียนนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อในไต้หวัน ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้เปิดช่องทางยื่นขอผ่านทางระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/ โดยการยื่นขอบัตร ARC ใหม่ผ่านทางระบบออนไลน์จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 วัน แต่หากเป็นการยื่นขอต่ออายุหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร ARC จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2-5 วัน คาดว่าบริการใหม่นี้จะช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติและชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาอาศัยอยู่ในไต้หวันได้

           สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันกล่าวว่า ปัจจุบันไต้หวันมีนักเรียนนักศึกษาต่างชาติและชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาศึกษาต่อ จำนวนกว่า 50,000 คน และในช่วงเปิดภาคเรียนของแต่ละปีการศึกษา ฝ่ายบริการของสำนักตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละเขตพื้นที่ก็จะเต็มไปด้วยนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาเพื่อต่อแถวรอทำบัตร ARC ดังนั้นการเปิดบริการยื่นขอทำบัตร ARC ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอีกด้วย สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบออนไลน์ยื่นขอบัตร ARC สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน เบอร์โทรศัพท์ 02-27967162 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

รายงานโดย มนภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ