QR Code

สำนักงานควบคุมอาหารและยาไต้หวัน เพิ่มกฏระเบียบใหม่ 3 ข้อ สำหรับควบคุมเครื่องสำอาง

2018-10-11
  • สำนักงานควบคุมอาหารและยาไต้หวัน เพิ่มกฏระเบียบใหม่ 3 ข้อ สำหรับควบคุมเครื่องสำอาง

    สำนักงานควบคุมอาหารและยาไต้หวัน เพิ่มกฏระเบียบใหม่ 3 ข้อ สำหรับควบคุมเครื่องสำอาง

    สำนักงานควบคุมอาหารและยาไต้หวัน เพิ่มกฏระเบียบใหม่ 3 ข้อ สำหรับควบคุมเครื่องสำอาง (圖:中央社)

             ในแต่ละปีไต้หวันมีมูลค่าการค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอางมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญไต้หวัน แต่กระบวนการจัดการยังคงทำได้เพียงครึ่งเดียว คือหากตรวจพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็เพียงแค่จะถูกสั่งให้ตีกลับหรือทำลายทิ้ง แต่ไม่การบทลงโทษ ทำให้ทางสำนักงานควบคุมอาหารและยาต้องมีการยื่นแก้ไขร่างกฏหมายใหม่เพิ่มเติมขึ้นจากเดิมอีก 3 ข้อ เพื่อให้กระบวนการควบคุมจัดการเครื่องสำอางสมบูรณ์แบบมากขึ้น  ประกอบด้วย 1.การกำหนดขอบเขตระยะเวลาของการยื่นขออนุญาตหรือการรายงานการตรวจสอบ 2.ระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคืน ตีกลับ หรือการตรวจสอบย้อนหลัง ในกรณีที่พบว่ามีการนำเข้าเครื่องสำอางมาแล้วและเกิดปัญหาตามมาภายหลัง และ 3.บทลงโทษกรณีละเมิดกฏระเบียบหรือฝ่าฝืน โดยจะมีโทษปรับสูงสุดเป็นเงิน 1,000,000 เหรียญไต้หวัน โดยกฏหมายใหม่ทั้ง 3 ข้อนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการเริ่มต้นของการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการรับทราบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากหลายฝ่าย ซึ่งสำนักงานควบคุมอาหารและยาไต้หวันคาดว่าจะประกาศบังคับใช้กฏหมายใหม่อย่างเป็นทางการได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีพ.ศ.2562

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

รายงานโดย มนภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ