QR Code

รมว.คมนาคมไต้หวันสนับสนุนสร้างส่วนต่อขยายรถไฟความเร็วสูงไปผิงตง แต่ต้องให้เป็นไปตามขั้นตอน

2018-10-08
  • รมว.คมนาคมไต้หวันสนับสนุนสร้างส่วนต่อขยายรถไฟความเร็วสูงไปผิงตง แต่ต้องให้เป็นไปตามขั้นตอน

    รมว.คมนาคมไต้หวันสนับสนุนสร้างส่วนต่อขยายรถไฟความเร็วสูงไปผิงตง แต่ต้องให้เป็นไปตามขั้นตอน

    นายอู๋หงโหมว (吳宏謀) รมว.กระทรวงคมนาคม ตอบว่า ในอนาคตเมื่อมีการพิจารณาก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟความเร็วสูงไปยังผิงตง จะต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างแน่นอน

     เมื่อวันที่ 8 ต.ค. นายอู๋หงโหมว (吳宏謀) รมว.กระทรวงคมนาคมไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เข้ารายงานภารกิจดำเนินงานและตอบกระทู้ถามของคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติ เป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง

 

     นายจวงรุ่ยสง (莊瑞雄) ส.ส.พรรคดีพีพี ตั้งกระทู้ถามถึงกรณีโครงการขยายส่วนต่อรถไฟความเร็วสูงไปยังเมืองผิงตงซึ่งอยู่ใต้สุดของไต้หวัน โดยกล่าวว่า รัฐบาลควรกระจายความเจริญไปยังแต่ละท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม เมื่อรถไฟความเร็วสูงไปไม่ถึงผิงตง ก็ไม่สามารถไปถึงเมืองไถตงได้ นอกจากนี้ ผลกำไรและขาดทุนของรถไฟความเร็วสูงควรพิจารณาจากเส้นทางตลอดสาย มิใช่มองว่าการขาดทุนและปริมาณผู้โดยสารจากเกาสงไปผิงตงจะเป็นอุปสรรค ตนเรียกร้องให้รถไฟความเร็วสูงขยายส่วนต่อไปเมืองผิงตงโดยเร็ว และต้องการทราบความคิดเห็นของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม

 

     ด้านนายอู๋หงโหมว (吳宏謀) รมว.กระทรวงคมนาคม ตอบว่า การสร้างโครงการคมนาคมใดๆ จะต้องพิจารณาโดยรอบทุกด้าน เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของภูมิประเทศและความต้องการของท้องถิ่นแล้ว โดยส่วนตัวตนห่วงใยและสนับสนุนให้ขยายส่วนต่อรถไฟความเร็วสูงไปยังเมืองผิงตงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สิ่งที่ต้องมาก่อนคือการดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ฮัวเหลียนผิงตงและระบบไฟฟ้าของรางรถไฟสายใต้เสียก่อน ในอนาคตเมื่อมีการพิจารณาก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟความเร็วสูงไปยังผิงตง จะต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างแน่นอน

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ