QR Code

ปธน. ไช่อิงเหวิน มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ มอริส จาง ประธาน TSMC

2018-09-14
  • ปธน. ไช่อิงเหวิน มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ มอริส จาง ประธาน TSMC

    ปธน. ไช่อิงเหวิน มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ มอริส จาง ประธาน TSMC

    .

ในวันที่ 14 ปธน. ไช่อิงเหวิน มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 1 ให้แก่นายมอริส จาง หรือ จางจงโหมว ผู้ก่อตั้ง บริษัท ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ (TSMC) ) ปธน. กล่าวว่านายจางเป็นผู้อาวุโสที่ ปธน. ให้ความเคารพ ป็นเพื่อนที่ดี รวมทั้งได้เป็นผู้เสนอข้อคิดเห็นด้านการบริหารประเทศที่สำคัญ ปธน. รู้สึกได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากเขา

ปธน. กล่าวว่า ในอดีตนายจาง ได้นำเอาประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกลับจากสหรัฐฯ ก่อตั้ง บริษัท TSMC เป็นผู้ประสานการผลิตอุตสาหกรรม IC ระดับบนและล่าง เป็นผู้วางระบบการผลิตเซมิคอนดักเตอร์สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน ผลิตชิ้นส่วน IC คุณภาพดีได้รับการยอมรับเชื่อถือจากทั่วโลก สร้างมูลค่าธุรกิจมหาศาล TSMC ยังได้ยืนหยัดการรักษารากฐานเทคโนโลยีการผลิตที่สำคัญไว้ในไต้หวัน ในปีที่แล้วเป็นผู้ส่งออกชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์อันดับ 1 ของโลก ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่กระตือรือร้น ทำให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของไต้หวัน ประธานาธิบดีในฐานะตัวแทนประชาชนรู้สึกขอบคุณ ต่อนายจาง ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่ออุตสาหกรรมที่นายจางได้เป็นผู้วางรากฐานไว้ให้เกิดความรุ่งเรืองมากขึ้นในอนาคต

ทางด้านนายจาง ได้กล่าวว่า เกียรติยศในครั้งนี้เพื่อนร่วมงาน TSMC มีส่วนร่วมทั้งหมด ขอบคุณภรรยา จางสูเฟิน (張淑芬) ที่เคียงข้างสนับสนุน นายจางกล่าวด้วยว่า TSMC กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านนอกจากปัญหาที่ดิน แหล่งน้ำและไฟฟ้า บุคลากร ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลและบุคคลต่างๆ รวมทั้งยังต้องเผชิญปัญหาการกีกกันการค้าของในประเทศตลาดใหญ่

นายจางจงโหมว บอกว่า “อันดับแรก ความท้าทาย ได้แก่ สหรัฐฯ จีนแผ่นดินใหญ่ ญี่ปุ่น ตลาดใหญ่เหล่านี้มีความเป็นชาตินิยม TSMC จะต้องใช้สติปัญญา แก้ปัญหาเพื่อมีโอกาสแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก”

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ