QR Code

ไต้หวันเร่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สมีเทนมูลสุกร

2018-09-14
  • ไต้หวันเร่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สมีเทนมูลสุกร

    ไต้หวันเร่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สมีเทนมูลสุกร

    .

นรม. ไล่ชิงเต๋อ ของไต้หวันประชุมสั่งการเร่งความคืบหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สมีเทนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากมูลสุกร รายงานชี้ว่า ขณะนี้ฟาร์มสุกรขนาด 2000 ตัวขึ้นไปต่างได้ลงทุนผลิตไฟฟ้าแก๊สมีเทนแล้ว แต่ฟาร์มขนาดเล็กยังมีปัญหาต้นทุนและแรงงานจึงยังไม่ดำเนินการ นรม. สั่งให้บริษัทไต้หวันชูการ์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ในไต้หวันถือหุ้นโดยรัฐบาล จัดตั้งบริษัทลูกด้านบริการพลังงานช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกรร่วมมือกับผู้ผลิตไฟฟ้ามืออาชีพเร่งผลักดันการผลิตไฟฟ้าก๊าซมีเทน เพื่อให้สอดคล้องต่อโนบายการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ 5+2

ปัจจุบันในไต้หวันมีฟาร์มเลี้ยงสุกร 7,609 แห่ง ฟาร์มเลี้ยงขนาด 2,000 - 5,000 ตัว มีจำนวน 342 ราย ขนาด 5,000 ตัวขึ้นไปมีจำนวน 129 ราย จำนวนรวมสุกรทั่วไต้หวัน 5.44 ล้านตัว ขณะนี้มีฟาร์มผลิตไฟฟ้าแก๊สมีเทน 6.37% เท่ากับสุกร 27.36% อยู่ในขอบข่ายโครงการไฟฟ้าแก๊สมีเทนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทไต้หวันพาวเวอร์รับซื้อไฟฟ้าแก๊สมีเทน หน่วยละ 5.0161 เหรียญไต้หวัน

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ