QR Code

สำรวจพบลูกจ้างชั่วคราวขยับเป็นพนักงานประจำเพียง 30% เท่านั้น

2018-09-12
  • สำรวจพบลูกจ้างชั่วคราวขยับเป็นพนักงานประจำเพียง 30% เท่านั้น

    สำรวจพบลูกจ้างชั่วคราวขยับเป็นพนักงานประจำเพียง 30% เท่านั้น

    สำรวจพบลูกจ้างชั่วคราวขยับเป็นพนักงานประจำเพียง 30% เท่านั้น

 

            ManpowerGroup ไต้หวัน สำรวจพบไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ โอกาสงานมีเพียงร้อยละ 21 เท่านั้น ซึ่งลดลงต่อปี 2% ชี้ชัดว่า ผู้ประกอบมีความต้องการจ้างงานลดลง พนักงานประจำเพิ่มขึ้นในระดับจำกัด ทำให้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชั่วคราวเท่านั้น อย่างไรก็ดี ธนาคารทรัพยากรมนุษย์สำรวจพบว่า ทั่วไต้หวันมีลูกจ้างนอกระบบถึง 800000 คน ทำให้ลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวมีจำนวนสูงถึง 6.39 ล้านคน ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ในฐานะ "กลไก" ที่จะก้าวไปสู่การเป็นพนักงานประจำเพียง 31% เท่านั้น

            แมนพาวเวอร์กรุ๊ป สำรวจผู้บริหารจำนวน 1039 คน เกี่ยวกับสภาพการจ้างงานไตรมาส 4 พบว่า ภาคบริการมีความต้องการจ้างพนักงานถึง 26% มากที่สุดในบรรดา 7 ภาคอุตสาหกรรม

            นายหยางจงปิน โฆษก yes123 ซึ่งเป็นเว็บไซต์บริการจัดหางานในไต้หวัน เปิดเผยว่า ลูกจ้างชั่วคราวส่วนใหญ่จะมีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการด้วย รัฐบาลจึงควรที่จะออกกฏหมายให้การคุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้เป็นพิเศษ เช่น กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จำกัดสัดส่วนการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวของบริษัทต่าง ๆ หรืออาจจะให้ให้สิทธิพิเศษด้านภาษี เพื่อเสริมการดำรงชีวิตให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์