QR Code

ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปีหน้า ต้องจ่ายเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพและประกันภัยแรงงานด้วย

2018-09-12
  • ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปีหน้า ต้องจ่ายเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพและประกันภัยแรงงานด้วย

    ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปีหน้า ต้องจ่ายเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพและประกันภัยแรงงานด้วย

    ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปีหน้า ต้องจ่ายเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพและประกันภัยแรงงานด้วย
  • ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปีหน้า ต้องจ่ายเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพและประกันภัยแรงงานด้วย

    ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปีหน้า ต้องจ่ายเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพและประกันภัยแรงงานด้วย

    ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปีหน้า ต้องจ่ายเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพและประกันภัยแรงงานด้วย

 

            ไต้หวันจะปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำตั้งแต่ปีใหม่ 2019 เป็นต้นไป โดยจะปรับเพิ่มจากเดือนละ 22,000 เป็น 23100 ดอลลาร์ไต้หวัน ส่งผลให้ต้องมีการปรับขั้นเงินเดือนเพื่อคำนวนเบี้ยประกันภัยแรงงาน และประกันสุขภาพตามไปด้วย กรมประกันภัยแรงงาน ไต้หวัน เปิดเผยว่า การปรับขั้นเงินเดือนดังกล่าวจะส่งผลต่อผู้ใช้แรงงานจำนวนถึง 3.17 ล้านคน และส่งผลต่อแรงงานเกษียนจำนวน 3.14 ล้านคน รวมทั้งผู้เอาประกันการจ้างงานจำนวน 1.27 ล้านคน

            ทั้งนี้ คาดว่า กองทุนประกันภัยแรงงานจะมีรายได้จากเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นอีกปีละประมาณ 4,020 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณเดือนละ 335 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน

            ส่วนกองทุนบำนาญแรงงาน จะมีรายได้จากเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นปีละ 959 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือเดือนละ 79.92 ล้าน   

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์