QR Code

ไข้เลือดออกระบาดหนักในไต้หวัน พบเชื้อ 4 สายพันธุ์

2018-09-12
  • ไข้เลือดออกระบาดหนักในไต้หวัน พบเชื้อ 4 สายพันธุ์

    ไข้เลือดออกระบาดหนักในไต้หวัน พบเชื้อ 4 สายพันธุ์

    ไข้เลือดออกระบาดหนักในไต้หวัน พบเชื้อ 4 สายพันธุ์
  • พบผู้ติดเชืื้อไข้เลือดออกรายแรกที่ไถหนานแล้ว เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

    พบผู้ติดเชืื้อไข้เลือดออกรายแรกที่ไถหนานแล้ว เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

    พบผู้ติดเชืื้อไข้เลือดออกรายแรกที่ไถหนานแล้ว เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

 

          กรมป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันได้ประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอีก 5 รายเมื่อวานนี้ โดยพบที่ไทจง 3 ราย นิวไทเปและไถหนานแห่งละ 1 ราย ทั้งนี้เป็นการพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกรายแรกที่นครไถหนาน และเป็นเชื้อที่เกิดขึ้นในไต้หวันประเภทที่ 4 ทำให้เชื้อไข้เลือดออกที่พบในไต้หวันครบทั้ง 4 สายพันธุ์แล้ว

            ผู้ป่วย 3 รายที่ตรวจพบที่ไทจงเป็นชาย 2 หญิง 1 อายุระหว่าง 10-40 ปีเศษ ส่วนที่ไถหนานเป็นหญิงชราวัย 70 ปีเศษ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2561 ตรวจพบเป็นเชื้อสายพันธุ์ที่ 4 ซึ่งต้องรอการตรวจสอบว่าติดเชื้อจากที่ใด ขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

            นายจวงเหยินเสียง (莊人祥) รองอธิบดีกรมป้องกันโรค ระบุว่า ปัจจุบันได้ตรวจพบเชื้อไช้เลือดออก จำนวน 4 สายพันธุ์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ที่ 4 เป็นสายพันธุ์ที่พบหายากมาก จึงคาดว่าน่าจะติดเชื้อมาจากต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้ระบาดในกัมพูชา และฟิลิปปินส์ เขาเห็นว่า ปีนี้ไต้หวันมีฝนตกชุก บวกกับชาวไต้หวันชอบเดินทางไปต่างประเทศ ทำให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก กรมป้องกันโรคจะเฝ้าระวังเขตระบาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้อง อาเจียน กระวนกระวายและสภาพจิตใจไม่ปกติ

            ปัจจุบันไต้หวันพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกแล้ว 107 ราย ไทจง 59 ราย นิวไทเป 32 ราย เกาสง 6 ราย จางฮั่ว 4 ราย ไทเปและเจียอี้ แห่งละ 2 ราย ทั้งนี้ กรมป้องกันโรคไต้หวันได้เตือนว่า ในช่วงนี้มีฝนตกชุกในช่วงบ่าย จึงควรให้ความสนใจกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป้องกันการระบาดของโรค

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์