QR Code

โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเซินอ้าวอันตรายถึงชีวิต คาด 15 ปี ตายจาก พีเอ็ม 2.5 ถึง 576 ราย

2018-09-12
 • โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเซินอ้าวอันตรายถึงชีวิต คาด 15 ปี ตายจาก พีเอ็ม 2.5 ถึง 576 ราย

  โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเซินอ้าวอันตรายถึงชีวิต คาด 15 ปี ตายจาก พีเอ็ม 2.5 ถึง 576 ราย

  โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเซินอ้าวอันตรายถึงชีวิต คาด 15 ปี ตายจาก พีเอ็ม 2.5 ถึง 576 ราย
 • โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเซินอ้าวอันตรายถึงชีวิต คาด 15 ปี ตายจาก พีเอ็ม 2.5 ถึง 576 ราย

  โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเซินอ้าวอันตรายถึงชีวิต คาด 15 ปี ตายจาก พีเอ็ม 2.5 ถึง 576 ราย

  โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเซินอ้าวอันตรายถึงชีวิต คาด 15 ปี ตายจาก พีเอ็ม 2.5 ถึง 576 ราย
 • โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเซินอ้าวอันตรายถึงชีวิต คาด 15 ปี ตายจาก พีเอ็ม 2.5 ถึง 576 ราย

  โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเซินอ้าวอันตรายถึงชีวิต คาด 15 ปี ตายจาก พีเอ็ม 2.5 ถึง 576 ราย

  โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเซินอ้าวอันตรายถึงชีวิต คาด 15 ปี ตายจาก พีเอ็ม 2.5 ถึง 576 ราย

 

            กรณีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเซินอ้าว กลุ่มกรีนพีซ ได้จับมือกับสถาบันวิจัยสาธารณสุข มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน และสถาบันอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยจงซิง ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้เปิดใช้ในช่วงปี 2025-2040 พบว่า จะก่อให้เกิดมลภาวะ พีเอ็ม 2.5 จนมีผู้เสียชีวิตถึง 576 ราย จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกโครงการดังกล่าว แล้วหาวิธีการอื่นมาทดแทน

            การศึกษาดังกล่าวได้อาศัยการประเมินการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5 โดยเฉลี่ยในแต่ละปีมาคำนวนความเสี่ยงที่เกิดกับสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าแห่งนี้

            ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองดังกล่าวโดยเฉิลี่ยในแต่ละปีจะทำให้สภาพอากาศใน 6 หัวเมืองสำคัญทางภาคเหนืออยู่ในภาวะวิกฤตมากที่สุด ส่วนภาคกลางจะได้รับผลกระทบรองลงมา ในขณะที่ภาคใต้และภาคตะวันออกได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แต่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน

            ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าวได้ประเมินว่า ในช่วงปี 2025-2040 ที่โรงงานไฟฟ้าแห่งนี้เปิดใช้งาน จะทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 576 คน จากฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 โดยจะเป็นคนหนุ่มสาวประมาณ 145 ราย โดยในนครนิวไทเปจะเสียชีวิตมากที่สุดถึง 198 คน เป็นผู้เสียชีวิตเพราะอาการอัมพฤตถึง 40%

            ศ. จานฉางเฉวียน (詹長權) ผู้อำนวยการสถาบันสาธารณสุข ม. ไต้หวัน ระบุว่า "โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินควรจะถึงจุดสิ้นสุดได้แล้ว เพราะมันเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน ฆ่าคนให้ตายได้ ครั้งนี้เราประเมินเป็นตัวเลข 576 คน อาจตายได้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ คนที่จะตายมากที่สุดอยู่ที่นครนิวไทเป เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจมองข้ามเรื่องนี้ไปได้"

            ส่วนทางด้านผลการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนั้น นายเฉินจื้อเฉียง ประธานสมาคมช่วยเหลือตนเองเซินอ้าว เรียกร้องให้บรรดาผู้สมัครรับเลือกใน 6 หัวเมืองเหล่านี้ต้องแสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ คัดค้านการขยายโรงไฟฟ้าเซินอ้าว เขาบอกว่า "ผู้สมัครรับเลือกตั้งใน 6 หัวเมืองที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด จะได้รับแบบสอบถามจากสมาคมฯ ถามจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และขอเรียกร้องให้ต้องกล้าที่จะก้าวออกมาคัดค้านโรงไฟฟ้าแห่งนี้"

            กลุ่มกรีนพีซ ระบุว่า พวกเขาได้ส่งรายงานประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้แก่สภาบริหารแล้ว เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเซินอ้าว เพื่อให้ไต้หวันก้าวสู่พลังงานสีเขียวอย่างแท้จริง"  

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์