QR Code

ไต้หวันผ่อนปรนคดี Qualcomm ลดค่าปรับ เปลี่ยนเป็นลงทุนไต้หวัน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2018-08-10
  • ไต้หวันผ่อนปรนคดี Qualcomm ลดค่าปรับ เปลี่ยนเป็นลงทุนไต้หวัน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

    ไต้หวันผ่อนปรนคดี Qualcomm ลดค่าปรับ เปลี่ยนเป็นลงทุนไต้หวัน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

    .

คณะกรรมการความเป็นธรรมทางการค้าแถลงในวันที่ 10 ได้มีการยอมความคดี Qualcomm ลดค่าปรับ จาก 23,400 ล้านเหรียญไต้หวัน เหลือ 2,730 ล้านเหรียญไต้หวัน และการทยอยลงทุนในไต้หวัน 5 ปี มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการความเป็นธรรมการค้าไต่สวน และตัดสินเมื่อเดือนตุลาคม ปีที่แล้ว Qualcomm ละเมิดกฎหมายความเป็นธรรมทางการค้า โดยการจำหน่ายแผ่นชิบและมอบสิทธิ์บัตรอย่างไม่เป็นธรรม แต่หลังจากการประสานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านการประชุม 5 ครั้ง ในที่สุดคณะกรรมการความเป็นธรรมทางการค้าได้แถลงการยอมความกับ Qualcomm ในวันที่ 10 ถือเป็นครั้งแรกที่มีการยอมความในคดีฟ้องร้อง

คณะกรรมการความเป็นธรรมฯ แถลงว่า Qualcomm ให้คำมั่นจะเปลี่ยนพฤติกรรมการจำหน่ายสินค้าและได้ขจัด ข้อกังขาด้านความเป็นธรรมการแข่งขัน รวมถึงได้บรรลุการหารือกับผู้ประกอบการในไต้หวัน ในการจำหน่ายแผ่นชิบและมอบสิทธิ์บัตรสอดคล้องวิธีปฏิบัติกับทั่วโลก

Qualcomm แถลงด้วยว่าจะสนับสนุนการพัฒนาระบบ 5G ของไต้หวัน และแสดงความประสงค์ร่วมมืออย่างแนบแน่นด้าน 5G ในการขยายตลาดใหม่ร่วมมือกับบริษัท Start Up และมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์วิศวกรรมการผลิตและจำหน่ายในไต้หวันด้วย

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ