QR Code

เครื่องบินพิเศษทางการแพทย์ เปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่หมู่เกาะจินเหมิน หมาจู่ และเผิงหูแล้ว

2018-08-09
  • เครื่องบินพิเศษทางการแพทย์ เปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่หมู่เกาะจินเหมิน หมาจู่ และเผิงหูแล้ว

    เครื่องบินพิเศษทางการแพทย์ เปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่หมู่เกาะจินเหมิน หมาจู่ และเผิงหูแล้ว

    เครื่องบินพิเศษทางการแพทย์ เปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่หมู่เกาะจินเหมิน หมาจู่ และเผิงหูแล้ว (圖:中央社)

           เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา นายรัฐมนตรีไล่ชิงเต๋อ (賴清德) ได้เดินทางไปยังทางอากาศยานซงซัน กรุงไทเป เพื่อเป็นประธานเปิดการให้บริการของเครื่องบินพิเศษทางการแพทย์อย่างเป็นทางการในเขตพื้นที่หมู่เกาะจินเหมิน หมาจู่ และเผิงหู โดยกล่าวว่า นี่เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่ทุกคนพยายามต่อสู้มานานกว่า 20 ปี จากนี้ไปการดูแลสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่เกาะจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ เพราะรัฐบาลจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการรักษาพยาบาลในด้านต่างๆ ให้เพิ่มขึ้น บ่มเพาะบุคลากรทางการแพทย์  นำเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์และทรัพยากรสำหรับการรักษาพยาบาลลงไปใช้ในพื้นที่อย่างทั่วถึง รวมถึงการนำเอาเฮลิคอปเตอร์มาใช้อำนวยความสะดวก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถติดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล เพราะในการช่วยชีวิตคนเวลาทุกวินาทีเป็นสิ่งมีค่าที่สุด

           พร้อมกันนี้นายรัฐมนตรีไล่ชิงเต๋อยังกล่าวว่า เขาเคยเป็นแพทย์มาก่อน สมัยที่รับราชการทหารก็ได้ไปประจำที่หมู่เกาะนอกชายฝั่งไต้หวัน จึงรับรู้ถึงความลำบากในการรักษาพยาบาลและการคมนาคมขนส่ง ดังนั้นจึงว่ากระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมไต้หวันจะยึดถือหลักการ “แพทย์ต้องเข้าหาผู้ป่วย เพื่อไม่รักษาพยาบาลหยุดชะงัก” ระบบการแพทย์เคลื่อนที่ทางอากาศจึงเป็นระบบที่มีความปลอดภัย และถือเป็นนโยบายสำคัญต่อการรักษาพยาบาลในพื้นหมู่เกาะรอบไต้หวัน ทั้งนี้ในนามตัวแทนของรัฐบาลขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การปฏิบัติงานทุกครั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยมนภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ