QR Code

สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย เตรียมนำคณะเยือนพื้นที่ภาคเหนือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2018-08-09
  • สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย เตรียมนำคณะเยือนพื้นที่ภาคเหนือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

    สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย เตรียมนำคณะเยือนพื้นที่ภาคเหนือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

    สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย เตรียมนำคณะเยือนพื้นที่ภาคเหนือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (圖:中央社)

           เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนไต้หวันกับพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทางสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทยจึงได้จัดโครงการนำคณะผู้เชี่ยวชาญเยือนภาคเหนือหารือช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา โดยจะเดินทางไปถึงพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ มีเป้าหมายในการพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา, เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม การแพทย์ และสวัสดิการสังคม รวมแล้วจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และนักธุรกิจไต้หวันไทยเดินทางไปกับคณะครั้งนี้จำนวน 60 คน

           สำหรับการเดินทางไปเยือนของคณะสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทยจะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่มสังคมการเมือง, กลุ่มบุคลากร, กลุ่มสุขภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรม โดยแบ่งเขตการลงพื้นที่ออกเป็นสมาคมยูนนานจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวbทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแนะนำให้แต่ละพื้นที่รับทราบถึงศักยภาพด้านต่างๆ ของไต้หวัน พร้อมเสนอทรัพยากรและบริการที่ไต้หวันสามารถให้ความช่วยเหลือได้ โดยเฉพาะด้านที่ชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือยังไม่สามารถเข้าถึง การสนับสนุนลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลมาศึกษาต่อในไต้หวัน และการช่วยค้นหาบุคลากรคุณภาพมาทำงานให้กับกลุ่มผู้ประกอบการไต้หวันในประเทศไทย

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยมนภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ