QR Code

ผู้นำไต้หวันเปิดป้ายมูลนิธิไต้หวัน-เอเชีย หวังดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ให้มีชีวิตชีวา

2018-08-08
  • ปธน. ไช่ฯ เป็นประธานเปิดป้ายมูลนิธิไต้หวัน-เอเชีย (台亞基金會)

    ปธน. ไช่ฯ เป็นประธานเปิดป้ายมูลนิธิไต้หวัน-เอเชีย (台亞基金會)

    ปธน. ไช่ฯ เป็นประธานเปิดป้ายมูลนิธิไต้หวัน-เอเชีย (台亞基金會)
  • ปธน. ไช่ฯ เป็นประธานเปิดป้ายมูลนิธิไต้หวัน-เอเชีย (台亞基金會)

    ปธน. ไช่ฯ เป็นประธานเปิดป้ายมูลนิธิไต้หวัน-เอเชีย (台亞基金會)

    ปธน. ไช่ฯ เป็นประธานเปิดป้ายมูลนิธิไต้หวัน-เอเชีย (台亞基金會)

 

          ปธน. ไช่อิงเหวิน ได้ประกาศจัดตั้งมูลนิธิไต้หวัน-เอเชีย หรือ Taiwan-Asia Exchange Foundationในการสัมนาอวี้ซาน เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ปีที่แล้ว เพื่อเป็นเวทีในการระดมมันสมองของภาคเอกชนเสริมนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาล และเป็นเวทีสำคัญในการกระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้

            เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมีนายเซียวซินห่วง ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ และมีพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการในวันนี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วย

            ปธน. ไช่ฯ ระบุว่า "ในฐานะคลังสมองสำคัญ ไต้หวันจะต้องติดตามสถานการณ์การพัฒนาต่าง ๆ ในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งไต้หวันต้องการความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเหล่านี้ ต้องการมันสมองที่เข้าร่วมการวมตัวในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สถานะของมูลนิธิฯ ก็คือจะต้องทุ่มเทให้กับการศึกษานโยบายมุ่งใต้ใหม่อย่างเต็มตัว กระชับปฏิสัมพันธ์ในทุกมิติกับประเทศในเอเชีย ซึ่งรวมถึงคลังสมองภาคประชาสังคม และคนรุ่นใหม่ของประเทศเหล่านี้ด้วย" 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน