QR Code

ผู้นำไต้หวันสั่งช่วยเหลือเกษตรกรออร์กานิกหาตลาดและช่องทางจำหน่าย

2018-08-07
  • ผู้นำไต้หวันสั่งช่วยเหลือเกษตรกรออร์กานิกหาตลาดและช่องทางจำหน่าย

    ผู้นำไต้หวันสั่งช่วยเหลือเกษตรกรออร์กานิกหาตลาดและช่องทางจำหน่าย

    ผู้นำไต้หวันสั่งช่วยเหลือเกษตรกรออร์กานิกหาตลาดและช่องทางจำหน่าย

 

        เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ได้เยี่ยมชมตลาดนัดพืชผักออร์กานิกประจำปี 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิหย่างเหวิน ที่จัดตั้งขึ้นโดยอดีต นรม. โหยวสีคุน ทั้งนี้ ปธน. ไช่ฯ ได้ระบุว่า รัฐบาลได้ผลักดันกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเกษตรออร์กานิกเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเปิดหน้าศักราชใหม่ให้แก่การเกษตรของไต้หวัน และสอดคล้องกับการยกระดับการการเกษตรของไต้หวันให้สูงขึ้นด้วย ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของอาหาร แม้จะยังมีพื้นที่เพาะปลูกไม่มากนัก แต่จะเป็นแรงผลักดันให้แก่การพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ นำพาให้ภาคการเกษตรไต้หวันปฏิรูปตัวเองและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน

        ระหว่างการเยี่ยมชม มีเกษตรกรร้องทุกข์ว่า หาตลาดในนครไทเปยาก และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลกรุงไทเป ซึ่ง ปธน. ไช่ฯ ได้สั่งการว่า "เมื่อกี้ได้ฟังความเห็นของเกษตรกรแล้ว เชื่อว่า รมว. เกษตรฯ ก็ได้ยินแล้ว เพราะฉะนั้น บนหนทางแห่งการพัฒนาการเกษตรออร์กานิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นช่องทางการจัดจำหน่ายในเขตเมือง ต้องขอให้กระทรวงเกษตรต้องพิจารณาหาทางแก้ปัญหาให้ได้ เพื่อให้เกษตกรสามารถนำเอาผลผลิตจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสถึงการพัฒนาการเกษตรออร์กานิกและผลผลิตคุณภาพเยี่ยม"

        นอกจากนี้ ผู้นำไต้หวันยังได้ระบุว่า ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรไต้หวันยังได้พยายามขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆ นำพืชผักออร์กานิกมาทำเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ ซึ่งมีโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วเกาะกว่า 2200 แห่งใน 18 หัวเมือง รวมนักเรียนกว่า 1.48 ล้านคน ได้รับอานิสงส์ ผู้นำไต้หวันเชื่อมั่นว่า ด้วยความพยายามให้การศึกษาบริโภคพืชผลเกษตรออร์กานิกแก่ประชาชน จะทำให้รุ่นต่อๆ ไป มีความเคยชินในการบริโภคพืชผลเกษตรที่มีคุณภาพ

        ส่วนทางด้านนายโหยว สีคุน อดีต นรม. ไต้หวัน คีย์แมนการจัดงานนี้ระบุว่า "ความจริงแล้วเกษตรออร์กานิกต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ไม่เพียงประสบความยากลำบากในการเผยแพร่เท่านั้น แต่ยากในทุกระดับทีเดียว เมื่อมีกฎหมายส่งเสริมเกษตรออร์กานิกออกมาแล้ว เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ตกไปได้ ทำให้สินค้าเกษตรออร์กานิกมีอนาคตสดใสยิ่งขึ้น"

 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน