QR Code

ไต้หวันจัดประชุมความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมกับอินโดนีเซีย

2018-08-07
  • ไต้หวันจัดประชุมความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมกับอินโดนีเซีย

    ไต้หวันจัดประชุมความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมกับอินโดนีเซีย

    ไต้หวันจัดประชุมความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมกับอินโดนีเซีย

    กระทรวงเศรษฐการ ไต้หวันสาธารณรัฐจีน ขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลเร่งส่งเสริมความร่วมมือภาคอุตสาหกรรรมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายใต้หลักการ “ประชาชนนำ รัฐบาลหนุน” ร่วมมือกันจัดตั้งเวทีความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อแสวงหาโอกาสร่วมมือกันในระดับทวิภาคี

    การประชุมความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมกับอินโดนีเซียปี2018(2018 Taiwan-Indonesia Industry Collabaration Summit)ซึ่งเปิดฉากขึ้นในวันที่ 6 ส.ค.ที่กรุงจาการ์ตาโดยมีนาย Rosan ประธานหอการค้าอินโดนีเซียและนายหยางอิ๋นหมิงประธานหอการค้าไต้หวันร่วมเป็นประธานในพิธี มีเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจากทั้งสองประเทศร่วม 500 คนเข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ที่ประชุมได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งมีโอกาสสูงที่จะร่วมมือกันเข้าร่วมการประชุมด้วย อาทิ  อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ การแปรรูปอาหาร การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ และการต่อเรือ เพื่อแสวงหาโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจ

    นางหวังเหม่ยฮัว รมช.เศรษฐการไต้หวันกล่าวขณะปราศรัยในพิธีเปิดการประชุมว่า การจัดตั้งเวทีประชุมสุดยอดเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการร่วมมือกันของภาครัฐฯ สถาบันวิจัยและภาคธุรกิจเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME )ในการจับคู่ทางธุรกิจอันจะนำไปสู่การขยายตลาด พัฒนาเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรตลอดจนความร่วมมือในด้านอื่นๆ ให้มากขึ้น หวังว่าในอนาคตจะสามารถแสวงหาอุตสาหกรรมเป้าหมายได้มากขึ้น

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ นะคะ
 

แปลและเรียบเรียงโดยอัญชัน ทรงพุทธิ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ