QR Code

นักวิชาการอเมริกันย้ำไต้หวันไม่โดดเดี่ยว แม้ถูกจีนปิดล้อม

2018-07-11
  • นาง June Teufel Dreyer แห่ง ม. ไมอามี่ สหรัฐฯ

    นาง June Teufel Dreyer แห่ง ม. ไมอามี่ สหรัฐฯ

    นาง June Teufel Dreyer แห่ง ม. ไมอามี่ สหรัฐฯ

 

            ในช่วงที่ผ่านมา จีนคอมมิวนิสต์ได้ใช้ทุกวิถีทางที่จะปิดล้อมไต้หวันในประชาคมโลก และอาศัยพลังทางเศรษฐกิจของตนมาบีบบังคับให้นักธุรกิจไต้หวันต้องยอมสยบ ในขณะที่นาย  June Teufel Dreyer  นักวิชาการชาวอเมริกัน ระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการเดินทางไต้หวัน หรือ Taiwan Travel Act (TTA) และรัฐสภาสหรัฐฯ ก็กำลังตรวจสอบผลกระทบทางการเมืองต่อสหรัฐฯ ของจีน แสดงให้เห็นว่า ไต้หวันไม่โดดเดี่ยว

            นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยไมอามี่ ได้เขียนบทวิจารณ์ลงตีพิมพ์ในนิตยสาร  National Interestฉบับล่าสุด ระบุว่า ไต้หวันกับจีนมีปฏิสัมพันธ์ทางการค้าต่อกันอย่างใกล้ชิด ผู้สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อจีนก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการลงทุนในจีน ส่วนบุคคลอื่นก็จะไม่มีโอกาสเลย แม้ไต้หวันจะถูกห้ามมิให้เข้าร่วมในโครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้น" ของจีนก็ตาม แต่กลับให้ประโยชน์เฉพาะราย มูลค่านับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทีเดียว ซึ่งยากที่ผู้คนจะปฏิเสธได้

            พร้อมกันนี้ นางฯ ก็ได้ย้ำในบทความว่า เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา โฆษก กต. สหรัฐฯ ได้ประนามความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันบนช่องแคบไต้หวันของจีนว่า เป็นการทำลายสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาบนช่องแคบไต้หวันที่เป็นมานานหลายสิบปี ชี้ชัดว่า ไต้หวันไม่โดดเดี่ยวอย่างแน่นอน และต้องพยายามปกป้องมิให้ประเทศประชาธิปไตยถูกบ่อนทำลาย

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน