QR Code

เผยผลสำรวจเด็กอนุบาลไต้หวันชอบเล่นมือถือเกินกว่า 30 นาทีต่อวัน

2018-06-14
  • เผยผลสำรวจเด็กอนุบาลไต้หวันชอบเล่นมือถือเกินกว่า 30 นาทีต่อวัน

    เผยผลสำรวจเด็กอนุบาลไต้หวันชอบเล่นมือถือเกินกว่า 30 นาทีต่อวัน

    เผยผลสำรวจเด็กอนุบาลไต้หวันชอบเล่นมือถือเกินกว่า 30 นาทีต่อวัน (圖:中央社)

          สำนักงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับการรณรงค์ห้ามเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์มือถือโดยได้มอบหมายให้โรงพยาบาล National Taiwan University Hospital เป็นผู้ทำการสำรวจตรวจสอบเด็กและวัยรุ่นด้านศักยภาพการมองเห็นเมื่อปีค.ศ.2017 พบว่า เด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลายมีพฤติกรรมเคยชินในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทโทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ค โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือสูงที่สุด 61.7% ระยะเวลาใช้งานเฉลี่ยต่อวัน 72.6 นาที, รองลงมาคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 60.9% ระยะเวลาใช้งานเฉลี่ยต่อวัน 95.9 นาที, อันดับสามคือนักเรียนระดับประถมศึกษา 49.6% ระยะเวลาใช้งานเฉลี่ยต่อวัน 42.5 นาที และสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสังเกตคือเด็กนักเรียนระดับอนุบาลที่มีอัตราการใช้งานโทรศัพท์มือถือสูงถึง 44.9% ระยะเวลาใช้งานเฉลี่ยต่อวัน 32.2 นาที ทั้งยังมีปริมาณเด็กสายตาสั้นจากเดิม 7.1% เพิ่มขึ้นเป็น 9%

           นายหวังอิงเหว่ย (王英偉) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติไต้หวันกล่าวว่า การดูแลรักษาสายตาควรเริ่มต้นทำตั้งแต่เด็กๆ เพราะมีเด็กอนุบาลสายตาสั้นเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี ส่วนค่าสายตาสั้นที่วัดได้ก็เพิ่มขึ้นจาก 75 เป็น 100 ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังทางสายตาและตาบอดได้ ดังนั้นผู้ปกครองควรหมั่นพาเด็กไปตรวจสอบสายตาปีละ 1-2 ครั้ง เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไปไม่ควรใช้เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนการทำกิจกรรมกลางแจ้งต่อวันควรใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง แบ่งสัดส่วนเป็นใช้สายตา 30 นาทีและพัก 10 นาที รวมถึงต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างสม่ำเสมอด้วย

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยมนภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ