QR Code

กต.ไต้หวันจัดฝึกอบรมผู้นำเยาวชนนานาชาติ Mosaic Taiwan 2018

2018-06-12
  • กต.ไต้หวันจัดฝึกอบรมผู้นำเยาวชนนานาชาติ Mosaic Taiwan 2018

    กต.ไต้หวันจัดฝึกอบรมผู้นำเยาวชนนานาชาติ Mosaic Taiwan 2018

    กต.ไต้หวันจัดฝึกอบรมผู้นำเยาวชนนานาชาติ Mosaic Taiwan 2018

     การฝึกอบรมผู้นำเยาวชนนานาชาติ(Mosaic Taiwan 2018) ซึ่งเป็นที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีนระหว่างวันที่ 10-23  มิถุนายนนี้ ซึ่งจัดขึ้นติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5  ได้ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมเมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 11 มิถุนายนนี้โดยมีนายเซี๊ยะอู่เฉียว รมช.ต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้(2561)มีเยาวชนดีเด่นจากประเทศต่างๆอาทิ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวม 30 คนเข้าร่วมการฝึกอบรม

    Mosaic Taiwan 2018 กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกับ ม.หมิงฉวน (Ming Chuan University, MCU) ร่วมมือกันวางแผนและคัดสรรประเด็นที่จะนำมาใช้ในการสัมมนา การเยี่ยมคารวะเจ้าหน้าที่ทางการและการสัมผัสกับวัฒนธรรมไต้หวันด้วยตนเอง ตลอดจนการเยี่ยมชมโครงการที่รัฐบาลไต้หวันกำลังผลักดันอาทิ ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัจฉริยะ อีกทั้งยังหวังว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ระหว่างกันของเยาวชนไต้หวันกับเยาวชนต่างชาติซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจและเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน

    นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วยังจะมีการแบ่งกลุ่มทำรายงานและนำเสนอสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้บนเวทีในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและฉลองการปิดอบรม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงพลังและความสามารถของตนเองอีกด้วย

   ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศเริ่มจัดการฝึกอบรม Mosaic Taiwan มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำเยาวชนจากประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือได้รู้จักและเข้าใจไต้หวันมากขึ้น

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ นะคะ
 

แปลและเรียบเรียงโดยอัญชัน ทรงพุทธิ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ