QR Code

ศธ.ไต้หวันขยายโครงการแลกเปลี่ยนด้านอาชีวศึกษากับประเทศกลุ่มเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่

2018-06-12
  • ศธ.ไต้หวันขยายโครงการแลกเปลี่ยนด้านอาชีวศึกษากับประเทศกลุ่มเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่

    ศธ.ไต้หวันขยายโครงการแลกเปลี่ยนด้านอาชีวศึกษากับประเทศกลุ่มเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่

    ศธ.ไต้หวันขยายโครงการแลกเปลี่ยนด้านอาชีวศึกษากับประเทศกลุ่มเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่

    กรมการศึกษาภาคประชาชนและการศึกษาก่อนวัยเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน พยายามส่งเสริมโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาให้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนและปฎิสัมพันธ์กับโรงเรียนในต่างประเทศ ณ สิ้นปีพ.ศ. 2560 โรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาของไต้หวันผูกสัมพันธ์เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับโรงเรียนต่างประเทศมากถึง 414 แห่งใน 16 ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฮ่องกง มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ เยอรมนี มาเก๊าออสเตรเลีย เกาหลีใต้และจีนแผ่นดินใหญ่

    โดยในจำนวนนี้โรงเรียนอาชีวศึกษาและเกษตรกรรมเจียตง (National ChiaTung Agricultural Vocational senior high school) เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรกของไต้หวันที่ได้ผูกสัมพันธ์เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับโรงเรียนอาชีวศึกษา การเรือนและเกษตรกรรมGeorgsanstalt-BBSⅡในแคว้น Uelzen ของเยอรมนีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวมเวลา 33 ปีแล้ว และยังได้ร่วมมือและผูกสัมพันธ์เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่และโรงเรียนอาชีวศึกษาของเกาหลีใต้เพื่อจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจากระทรวงศึกษาธิการให้จัดทำโครงการ “นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาศึกษาด้านภาควิชาเกษตรกรรมในไต้หวัน”ซึ่งเป็นการขยายขอบข่ายการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับต่างประเทศออกไปสู่ประเทศกลุ่มเป้าหมายของนโยบายมุ่งใต้ใหม่  โดยหวังว่าเมล็ดพันธุ์ด้านการศึกษาภาคเกษตรกรรมของไต้หวันจะงอกเงยขึ้นและแสงสีทองราวกับสีของรวงข้าวที่สุกงอมจะส่องสว่างไปทั่วทุกแห่งในโลก

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ นะคะ
 

แปลและเรียบเรียงโดยอัญชัน ทรงพุทธิ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ