QR Code

เกาสงจริงจัง! เร่งเปลี่ยนรถเมล์ดีเซลมาเป็นไฟฟ้า ช่วยประหยัดพลังงาน-ลดปล่อยคาร์บอน

2018-06-11
  • เกาสงจริงจัง! เร่งเปลี่ยนรถเมล์ดีเซลมาเป็นไฟฟ้า ช่วยประหยัดพลังงาน-ลดปล่อยคาร์บอน

    เกาสงจริงจัง! เร่งเปลี่ยนรถเมล์ดีเซลมาเป็นไฟฟ้า ช่วยประหยัดพลังงาน-ลดปล่อยคาร์บอน

    ภาพ: CNA

     รถเมล์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าสามารถช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศได้ กองคมนาคม เทศบาลนครเกาสง จึงวางแผนเปลี่ยนรถเมล์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซลมาเป็นไฟฟ้าแทนปีละประมาณ 75 คัน คาดว่าเมื่อถึงปี 2573 รถเมล์ทั้งหมดจะเปลี่ยนมาเป็นรถเมล์ระบบไฟฟ้าตามเป้าหมาย

 

     ปัจจุบันนครเกาสงมีรถเมล์ดำเนินการทั้งหมด 7 บริษัท รวมประมาณ 1,000 คัน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นรถเมล์ที่ใช้น้ำมันดีเซล กองคมนาคมได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า นับจนถึงวันที่ 11 มิ.ย. 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 87 คัน คิดเป็นสัดส่วน 8.7% ขณะนี้นครเกาสงมีจำนวนรถเมล์ที่ใช้ระบบไฟฟ้ามากที่สุดในไต้หวัน

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ