QR Code

สำรวจพบคนเอเชียชอบกินปลาแซลมอน ไต้หวันติดอันดับที่ 2 รองจากจีนแผ่นดินใหญ่

2018-05-17
  • สำรวจพบคนเอเชียชอบกินปลาแซลมอน ไต้หวันติดอันดับที่ 2 รองจากจีนแผ่นดินใหญ่

    สำรวจพบคนเอเชียชอบกินปลาแซลมอน ไต้หวันติดอันดับที่ 2 รองจากจีนแผ่นดินใหญ่

    สำรวจพบคนเอเชียชอบกินปลาแซลมอน ไต้หวันติดอันดับที่ 2 รองจากจีนแผ่นดินใหญ่

          นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีการผลิตปลาแซลมอนรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ทางรัฐบาลนอร์เวย์จึงได้ช่วยเหลือในการขยายตลาดการส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆ จึงได้ทำการสำรวจตลาดความต้องการของผู้บริโภคในประเทศแถบทวีปเอเชียพบว่า จีนแผ่นดินใหญ่นิยมบริโภคปลาแซลม่อนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 68 รองลงมาคือไต้หวัน อันดับ 2 ร้อยละ 41, อันดับ 3 ญี่ปุ่น ร้อยละ 39, อันดับ 4 เกาหลีใต้ ร้อยละ 36 และอันดับ 5 ประเทศไทย ร้อยละ 32

           จากผลสำรวจยังพบว่า เมนูปลาแซลม่อนยอดนิยมในทวีปเอเชียคือ ซูชิปลาแซลม่อน มีอัตราการบริโภคต่อเดือนในประเทศ 5 อันดับแรกได้แก่ จีนแผ่นดินใหญ่ 69%, ไต้หวันกับไทย 43% และเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น 42% ส่วนอัตราการนำเข้าปลาแซลม่อนจากประเทศนอร์เวย์มายังภูมิภาคเอเชียเมื่อปีค.ศ.2017 ที่ผ่านมานั้นพบว่า ไต้หวันนำเข้าจำนวน 18,560 ตัน, ญี่ปุ่น 42,493 ตัน, เกาหลีใต้ 24,307 ตัน, ประเทศไทย 14,487 ตัน และจีนแผ่นดินใหญ่ 4,039 ตัน