QR Code

ไต้หวันกระตุ้นการมีบุตร ให้เงินช่วยเหลือเด็ก 0-4 ขวบ เดือนละ 2500 เอ็นที

2018-05-16
  • ไต้หวันกระตุ้นการมีบุตร ให้เงินช่วยเหลือเด็ก 0-4 ขวบ เดือนละ 2500 เอ็นที

    ไต้หวันกระตุ้นการมีบุตร ให้เงินช่วยเหลือเด็ก 0-4 ขวบ เดือนละ 2500 เอ็นที

    ไต้หวันกระตุ้นการมีบุตร ให้เงินช่วยเหลือเด็ก 0-4 ขวบ เดือนละ 2500 เอ็นที
  • ไต้หวันกระตุ้นการมีบุตร ให้เงินช่วยเหลือเด็ก 0-4 ขวบ เดือนละ 2500 เอ็นที

    ไต้หวันกระตุ้นการมีบุตร ให้เงินช่วยเหลือเด็ก 0-4 ขวบ เดือนละ 2500 เอ็นที

    ไต้หวันกระตุ้นการมีบุตร ให้เงินช่วยเหลือเด็ก 0-4 ขวบ เดือนละ 2500 เอ็นที

 

            นรม. ไล่ชิงเต๋อ พร้อมด้วย รมว. ที่เกี่ยวข้องของไต้หวัน ได้เปิดแถลงข่าวในวันนี้ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีบุตรน้อย และนโยบายเด็กเล็กของรัฐบาล

            ปัจจุบันนโยบายการให้เงินช่วยเหลือแก่เด็กทารกเกิดใหม่ จำกัดเฉพาะครอบครัวที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราที่ต่ำกว่า 20% และพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีงานทำ และเด็กทารกอายุ 0-2 ขวบเท่านั้น จึงจะมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 2500 เอ็นที อย่างไรก็ดี เมื่อขยายกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ก็ยังคงจำกัดเฉพาะผู้มีรายได้ต่ำเท่านั้น แต่พ่อหรือแม่อาจจะมีงานทำทั้งสองฝ่ายก็มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือนี้ได้ รวมทั้งขยายอายุของเด็กทารกเป็น 0-4 ขวบอีกด้วย

            นายหลินว่านอี้ รมว. ประจำสภาบริหาร ไต้หวัน ชี้แจงว่า "รัฐบาลหวังว่าจะช่วยบรรเทาภาระของผู้ปกครองได้บ้าง จึงได้ลดเงื่อนไขลง แต่ยังคงจำกัดเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น โดยไม่ได้ส่งบุตรไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กแรกเกิดที่เป็นของรัฐ แต่ดูแลเอง ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2500 เอ็นที/เดือน ปีละ 30,000 เอ็นที" 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน