QR Code

ชาวไต้หวันชอบกินปลาแซมมอนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย รองจากจีน

2018-05-16
  • ชาวไต้หวันชอบกินปลาแซมมอนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย รองจากจีน

    ชาวไต้หวันชอบกินปลาแซมมอนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย รองจากจีน

    ชาวไต้หวันชอบกินปลาแซมมอนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย รองจากจีน
  • โรงงานแปรรูปปลาแซมมอนในนอร์เวย์ ไม่มีกลิ่นคาว เหมือนเกสท์เฮ้าส์

    โรงงานแปรรูปปลาแซมมอนในนอร์เวย์ ไม่มีกลิ่นคาว เหมือนเกสท์เฮ้าส์

    โรงงานแปรรูปปลาแซมมอนในนอร์เวย์ ไม่มีกลิ่นคาว เหมือนเกสท์เฮ้าส์

 

            ประเทศนอร์เวย์ เป็นประเทศผู้ส่งออกปลาแซมมอนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยรัฐบาลได้สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายตลาดไปทั่วโลก และจากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมทะเลของนอร์เวย์พบว่า ชาวเอเชียที่นิยมรับประทานปลาแซมมอนมากที่สุดได้แก่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ โดยมีชาวไต้หวันตามติดมาเป็นอันดับ 2

            ประเทศนอร์เวย์ได้พัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาแซมมอนมานานกว่า 20 ปี สมาคมส่งเสิรมอุตสาหกรรมทะเล หรือ NSC สังกัดกระทรวงการค้าผลิตภันฑ์ทางทะเลของนอร์เวย์ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพตลาดทั่วโลก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขยายตลาดของตน

            นาย Jon Erik Steenslid หัวหน้าฝ่ายภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคม NSC ซึ่งเดินทางมาสำรวจตลาดไต้หวันเมื่อสองวันก่อน ได้เสนอรายงานผลการสำรวจสภาพตลาดปลาแซมมอนทั่วโลก ซึ่งในส่วนของเอเชียพบว่า ชาวเอเชียนิยมรับประทานชิ้นปลาแซมมอนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 5 อันดับแรกได้แก่ จีน 68% ไต้หวัน 41% ญี่ปุ่น 39% เกาหลีใต้ 36% ไทย 32%

            หากเป็นซูซิแซมมอน รับประทานอย่างน้อยเดือนละครั้งแล้ว 5 อันดับแรกได้แก่ จีน 69% ไต้หวันและไทยเท่ากัน 43% ส่วนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 42%  

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน