QR Code

ผู้นำไต้หวันกร้าว ยิ่งกดดันไต้หวัน ยิ่งต้องแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวในระบอบ ปชต. และเสรีภาพ

2018-05-16
 • ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกิจการจีนโพ้นทะเล ของไต้หวัน

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกิจการจีนโพ้นทะเล ของไต้หวัน

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกิจการจีนโพ้นทะเล ของไต้หวัน
 • ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน จับมือทักทายกับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการจีนโพ้นทะเล ของไต้หวัน

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน จับมือทักทายกับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการจีนโพ้นทะเล ของไต้หวัน

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน จับมือทักทายกับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการจีนโพ้นทะเล ของไต้หวัน
 • ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการจีนโพ้นทะเล ของไต้หวัน

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการจีนโพ้นทะเล ของไต้หวัน

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการจีนโพ้นทะเล ของไต้หวัน

 

            เมื่อเช้าวานนี้ ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกิจการจีนโพ้นทะเล ของไต้หวัน โดยผู้นำไต้หวันได้ชี้แจงทิศทางสำคัญในการปฏิรูปของรัฐบาลในช่วง2 ปีที่ผ่านมา ใน 3 ทิศทางด้วยกัน และขอให้ชาวจีนโพ้นทะเลมีส่วนร่วมในการผลักดันการปฏิรูปด้วย ได้แก่ การยกระดับภาคการผลิต บนนโยบาย 5+2 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ซึ่งนอกจากจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติให้ลงทุนในไต้หวันได้เป็นจำนวนมากแล้ว ยังส่งผลให้ตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจต่าง ๆ น่าพอใจยิ่ง ประการต่อมาถึงการปฏิรูปการเมือง และระบบนิติรัฐ ประสบการณ์ประชาธิปไตยของไต้หวันมีความหมายต่อเอเชียและโลกเป็นอย่างยิ่ง

            ผู้นำไต้หวันกล่าวว่า "ข้าพเจ้าเห็นว่า นี่คือต้นทุนอันล้ำค่าที่สุดในการคบหากับมิตรประเทศของไต้หวัน จึงต้องขอให้ทุกท่านยื่นมือช่วยเหลือ ยิ่งเมื่อถูกกดดันมากเท่าไร เราก็ยิ่งจะต้องนำเอาคุณค่าเหล่านี้มาชี้แจงให้ทั่วโลกเข้าใจ เราต้องยืนหยัดอย่างแข็งขันในการส่งสัญญานให้ชาวโลกได้เข้าใจถึงความตั้งใจจริงต่อระบอบประชาธิปไตย เสรีภาพ และสันติภาพของไต้หวัน"

            นอกจากนี้ ปธน. ไช่ฯ ยังได้ย้ำว่า สองปีที่ผ่านมา ไต้หวันได้ดำเนินนโยบายการทูตติดดินและกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรของไต้หวันในทุกๆ ด้าน และอาศัยนโยบายมุ่งใต้ใหม่กระชับมิตรสัมพันธ์กับประเทศในอาเซ๊ยน เอเชียใต้ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย จึงขอให้ชาวจีนโพ้นทะเลให้ความช่วยเหลือรัฐบาลผลักดันความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ด้วย เพื่อพิสูจน์ให้สังคมโลกเห็นว่า ประชาคมไม่อาจมองข้ามการมีอยู่ของไต้หวันได้ 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน