QR Code

ไต้หวันส่งอาจารย์และนักศึกษา NTNU ไปช่วยอบรมการเขียนแอพให้ครูอาจารย์ของไทย

2018-05-15
  • ไต้หวันส่งอาจารย์และนักศึกษา NTNU ไปช่วยอบรมการเขียนแอพให้ครูอาจารย์ของไทย

    ไต้หวันส่งอาจารย์และนักศึกษา NTNU ไปช่วยอบรมการเขียนแอพให้ครูอาจารย์ของไทย

    ไต้หวันส่งอาจารย์และนักศึกษา NTNU ไปช่วยอบรมการเขียนแอพให้ครูอาจารย์ของไทย

        รัฐบาลไทยซึ่งกำลังผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมตามโครงการ Thailand 4.0 อย่างเต็มที่ ได้เชิญคณะอาจารย์จากคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย National Taiwan Normal University (NTNU) ให้เดินทางไปประเทศไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมครูอาจารย์ในระดับอาชีวศึกษาจำนวน 40 ราย ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยคณะครูอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมในวิชาการพัฒนา Application สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีคณะนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิตของ NTNU มาช่วยชี้แนะ  และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

        ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้จัดคณะครูอาจารย์จำนวน 18 คนเดินทางมาเยือนไต้หวัน ซึ่งสมาชิกคณะมีความประทับใจเป็นอย่างมากต่อความพร้อมด้านอาชีวศึกษา และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน ซึ่งในครั้งนี้ เป็นคณะนักศึกษาจาก NTNU เดินทางไปประเทศไทยเพื่อทำการฝึกอบรมครูอาจารย์ของไทย และในวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีจบหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จอีกประการหนึ่งของการผลักดันนโยบายมุ่งใต้ครั้งใหม่ (New-Southbound Policy)

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ นะคะ
 

แปลและเรียบเรียงโดยอัญชัน ทรงพุทธิ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ