QR Code

กระทรวงศึกษาธิการ ไต้หวันจัดนิทรรศการการศึกษามุ่งใต้ใหม่

2018-05-01
  • นิทรรศการการศึกษามุ่งใต้ใหม่ 29 เม.ย.- 1 พ.ค.นี้ที่ Huashan 1914 Creative Park

    นิทรรศการการศึกษามุ่งใต้ใหม่ 29 เม.ย.- 1 พ.ค.นี้ที่ Huashan 1914 Creative Park

    จัดนิทรรศการการศึกษามุ่งใต้ใหม่ 29 เม.ย.- 1 พ.ค.นี้ที่ Huashan 1914 Creative Park
  • จัดนิทรรศการการศึกษามุ่งใต้ใหม่ 29 เม.ย.- 1 พ.ค.นี้ที่ Huashan 1914 Creative Park

    จัดนิทรรศการการศึกษามุ่งใต้ใหม่ 29 เม.ย.- 1 พ.ค.นี้ที่ Huashan 1914 Creative Park

    จัดนิทรรศการการศึกษามุ่งใต้ใหม่ 29 เม.ย.- 1 พ.ค.นี้ที่ Huashan 1914 Creative Park

 

     กระทรวงศึกษาธิการ ไต้หวันสาธารณรัฐจีนจัด “นิทรรศการการศึกษามุ่งใต้ใหม่”ซึ่งเป็นการแสดงผลงานและความสำเร็จของ”โครงการบ่มเพาะบุคลากรมุ่งใต้ใหม่” กำหนดจัดขึ้นที่กรุงไทเปในวันที่ 29 เม.ย.- 1 พ.ค.นี้ที่ Huashan 1914 Creative Park และวันที่ 4 -13 พ.ค. ที่ National Science And Technology Musuem นครเกาสง นิทรรศการดังกล่าวแบ่งพื้นที่แสดงเป็น 6 โซนอาทิ “เป็นเพื่อนบ้านกับฉัน”  “ลงหลักปักฐาน”  “ขยายโลกทัศน์”  “การแลกเปลี่ยนระหว่างกัน”  “การบ่มเพาะบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2”และ “วีดีโอแสดงผลงาน” โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวระบบการศึกษา การเดินทางมาศึกษาต่อ อบรมหรือฝึกงานในไต้หวันของนักศึกษาของประเทศกลุ่มเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ตลอดจนการเดินทางไปศึกษาต่อ อบรม ฝึกงานหรือไปเป็นอาสาสมัครในประเทศกลุ่มเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของนักศึกษาไต้หวัน รวมถึงการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดบิดามารดาและการไปฝึกงานของบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดแสดงชุดประจำชาติของประเทศกลุ่มเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่และให้ผู้ชมงานลองสวมแบบ AR การทดลองเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาดิจิตอลที่ออกแบบมาสำหรับประเทศเวียดนามแบบเสมือนจริง(VR) อีกทั้งจัดทำฉากในภาพยนต์ดังของประเทศต่างๆเพื่อให้ผู้ชมได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ตลอดจนการแสดงนาฎศิลป์พื้นบ้าน การเล่นตะกร้อ การสอนทำอาหารเวียดนาม และกิจกรรม DIY เป็นต้น

     โดย“โครงการบ่มเพาะบุคลากรมุ่งใต้ใหม่”ดำเนินการภายใต้ 3 หลักการใหญ่ได้แก่ การศึกษาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป็นเลิศ การบ่มเพาะบุคลากรแบบแลกเปลี่ยนระหว่างกันและการขยายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชน ตลอดจนขยายฐานความร่วมมือด้านการศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของโครงการเหล่านี้ ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมามีเยาวชนไต้หวันเดินทางไปศึกษาต่อและฝึกงานในประเทศอาเซียน เอเชียใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แล้วจำนวนกว่า 3,500 คน นอกจากนี้เนื่องจากปัจจุบันไต้หวันมีบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ศึกษาอยู่ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นจำนวนมากถึง  196,000คน และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เฉลี่ย13 คนมี1คนที่เป็นบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ซึ่งเด็กเหล่านี้มีความได้เปรียบด้านภาษาที่หลากหลาย และมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างกัน  ในอนาคตจะกลายเป็นบุคลากรด้านธุรกิจข้ามชาติและด้านการต่างประเทศที่มีศักยภาพ  สำหรับการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ปัจจุบันนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นพันธมิตรของไต้หวันมีขยายตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีจำนวนร่วม 40,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว18%นักศึกษาต่างชาติเหล่านี้เมื่อสำเร็จการศึกษาเดินทางกลับประเทศไปแล้วเมื่อเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐ กลุ่มธุรกิจของประเทศนั้นๆหรือแม้แต่เข้าทำงานในกิจการของนักธุรกิจไต้หวันก็จะกลายเป็นสะพานเชื่อมไต้หวันกับประเทศเหล่านี้ต่อไป

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ นะคะ
 

แปลและเรียบเรียงโดยอัญชัน ทรงพุทธิ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ