QR Code

คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยเดินทางดูงานด้านการอาชีวศึกษาที่ไต้หวัน 10 วัน

2018-03-19
  • คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยเดินทางดูงานด้านการอาชีวศึกษาที่ไต้หวัน 10 วัน

    คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยเดินทางดูงานด้านการอาชีวศึกษาที่ไต้หวัน 10 วัน

    ภาพ: กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

     นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการของไทย นำคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการและครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวม 18 คน เดินทางมาไต้หวันเพื่อเข้าร่วมสัมมนาอบรมด้านอาชีวศึกษา นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านอาชีวศึกษาของประเทศไทยเดินทางเยือนไต้หวัน

 

     เมื่อวันที่ 19 มี.ค. นายเฉินลี่อิ่ง (陳立穎) หัวหน้าฝ่ายการศึกษาระหว่างประเทศและสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน สาธารณรัฐจีน กล่าวว่า ครั้งนี้ได้นำคณะผู้แทนจากไทยไปเยี่ยมชมโรงเรียนอาชีวศึกษาต้าอัน กรุงไทเป, โรงเรียนซื่อหลินพาณิชยการ และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรุงไทเป (TPCU) โดยพูดคุยกับนักเรียนแบบตัวต่อตัว เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน การจัดซื้ออุปกรณ์ และการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาของไต้หวัน

 

     ด้านนายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ระบุว่า การเดินทางเยือนไต้หวันในครั้งนี้ได้รับประสบการณ์จากไต้หวันที่มีต่อด้านการอาชีวศึกษาอย่างแท้จริง รวมถึงการจัดสรรงบประมาณอย่างสมดุล การวางแผนนโยบายอย่างสมบูรณ์ การประสานความร่วมมือระหว่างแวดวงผู้ประกอบการและนักวิชาการ ระบบการประเมินคุณภาพ และการจัดอบรมอาจารย์ เป็นต้น หวังว่าในอนาคตจะสามารถส่งอาจารย์อาชีวศึกษามาดูงานอบรมที่ไต้หวันได้

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ