QR Code

ก.ยุติธรรม ไม่อนุญาติให้ลดหย่อนเวลาการเดินทางออกนอกประเทศของเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล เพื่อป้องกันความลับรั่วไหล

2018-03-14
  • ก.ยุติธรรม ไม่อนุญาติให้ลดหย่อนเวลาการเดินทางออกนอกประเทศของเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล เพื่อป้องกันความลับรั่วไหล

    ก.ยุติธรรม ไม่อนุญาติให้ลดหย่อนเวลาการเดินทางออกนอกประเทศของเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล เพื่อป้องกันความลับรั่วไหล

    ก.ยุติธรรม ไม่อนุญาติให้ลดหย่อนเวลาการเดินทางออกนอกประเทศของเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล เพื่อป้องกันความลับรั่วไหล (圖:中央社)

           กฏหมายคุ้มครองความลับแห่งชาติที่ประกาศใช้ฉบับอยู่ในปัจจุบัน ระบุว่า “เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรักษาข้อมูลความลับของประเทศที่ลาออกหรือเกษียณราชการแล้ว จะต้องถูกจำกัดไม่ให้ออกนอกประเทศเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลที่เป็นความลับของประเทศไปเปิดเผยกับฝ่ายตรงข้ามนั้น” ในวันนี้ (14 มีนาคม) ทางคณะกรรมาธิการยุติธรรม สมาชิกสภานิติบัญญัติได้ออกมาเปิดเผยว่า จริงแล้วระยะเวลาดังกล่าวที่ระบุไว้สามารถยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่หน่วยงาน แต่ที่ผ่านมาจะเป็นการพิจารณาย่นระยะเวลาลงให้เหลือไม่ถึง 3 ปีมากกว่า จนเกิดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของความลับมากขึ้น เพราะฉะนั้นทางกระทรวงยุติธรรมไต้หวัน ได้พิจารณาจึงเห็นชอบให้แก้ไขกฏหมายดังกล่าวว่า “ไม่อนุญาตลดระยะเวลาให้น้อยลง คงไว้เพียงสามารถพิจารณาขยายช่วงเวลาจำกัดการออกนอกประเทศต่อไปได้เท่านั้น”

           นอกจากนี้จะมีการแก้ไขบทลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับบุคคลที่นำข้อมูลความลับออกไปเผยแพร่ยังจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า และประเทศต่างๆ โดยจะมีการเพิ่มโทษขึ้นอีกครึ่งหนึ่งจากโทษเดิมที่ระบุไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลความลับออกไปเผยแพร่ในอนาคต

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยมนภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ