QR Code

คลิปวิดีโอนวัตกรรมสังคมไต้หวัน ถูกฉายในการประชุม World Urban Forum

2018-02-14
  • คลิปวิดีโอนวัตกรรมสังคมไต้หวัน ถูกฉายในการประชุม World Urban Forum

    คลิปวิดีโอนวัตกรรมสังคมไต้หวัน ถูกฉายในการประชุม World Urban Forum

    คลิปวิดีโอนวัตกรรมสังคมไต้หวัน ถูกฉายในการประชุม World Urban Forum (圖:唐鳳臉書)

            หลังจากเมื่อเดือนธันวาคมปีแล้ว นายถังโฟ่ง (唐鳳) รัฐมนตรีประจำสภาบริหารไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เคยได้ทำการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในเพื่อเข้าร่วมประชุมว่าด้วยธรรมาภิบาลด้านอินเทอร์เน็ต (Internet Governance Forum) ของสหประชาชาติอย่างเป็นทางการแล้ว ในปีนี้จึงได้ส่งคลิปวิดีโอเพื่อเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยเวทีเมืองโลก (World Urban Forum) ขององค์การสหประชาชาติเพื่อที่อยู่อาศัย (UN HABITAT) ประจำปีค.ศ.2018  ณ ประเทศมาเลเซีย ที่ผ่านมา

           เมื่อวานนี้ (13 กุมภาพันธ์) เฟซบุ๊กของนายถังโฟ่ง ได้มีการโพสต์รูปภาพ 2 รูป และคลิปวิดีโอ โดยเขียนข้อความว่า รู้สึกดีใจมากที่คลิปวิดีโอนี้ถูกส่งผ่านการคอนเฟอเรนซ์และนำไปฉายในที่ประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 9 ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการแบ่งปันวิธีการและแนวโน้มการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางสังคมของไต้หวันในอนาคต

           คลิปวิดีโอของนายถังโฟ่งมีการรายการงานเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีใจความสำคัญคือ การแก้ไขปัญหาในสังคมสามารถทำได้ผ่านโมเดลของภาคธุรกิจในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม อีกทั้งยังมีการแชร์แนวโน้มด้านนวัตกรรมสังคมไต้หวันในอนาคต รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ทดลองวิจัยทางสังคมด้วย โดยทุกสัปดาห์เขาจะลงพื้นที่ไปตามศูนย์พัฒนาชุมชนต่างๆ เพื่อแลกปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน ดังนั้นจึงหวังว่าทุคนจะช่วยกันแชร์แนวทางการพัฒนาสังคมของไต้หวันออกไปให้กับพื้นต่างๆ ทั่วโลกได้ศึกษาเรียนรู้