QR Code

ปีที่แล้วคนไต้หวันแต่งงานน้อยลง หย่าร้างเพิ่มขึ้น

2018-02-13
  • ปีที่แล้วคนไต้หวันแต่งงานน้อยลง หย่าร้างเพิ่มขึ้น

    ปีที่แล้วคนไต้หวันแต่งงานน้อยลง หย่าร้างเพิ่มขึ้น

    ปีที่แล้วคนไต้หวันแต่งงานน้อยลง หย่าร้างเพิ่มขึ้น

 

    กระทรวงมหาดไทย ไต้หวัน สาธารณรัฐจีนเปิดเผยสถิติล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.พ.นี้ว่า ปี 2560 คนไต้หวันแต่งงาน 138,000 คู่คิดเป็นร้อยละ 0.586 นับเป็นอัตราการสมรสที่ต่ำเป็นอันดับ 2 ตั้งแต่มีการเก็บรวบรวมสถิติในปี 2494เป็นต้นมา รองจากปี 2552 ซึ่งมีอัตราการสมรสร้อยละ 0.231 โดยจำนวนคู่สมรสในปี 2560 ต่ำกว่าปี 2559 เกือบ 10,000 คู่

    ขณะที่อัตราการหย่าร้างสวนทางเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 5 ปี โดยปี 2560 คนไต้หวันหย่าร้างกัน 54,412 คู่ คิดเป็นร้อยละ 0.231 เพิ่มขึ้นมากที่สุดตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา สำหรับเดือนมกราคม 2561 มีคนไต้หวันแต่งงาน 14,314 คู่ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 54 คู่ ขณะที่หย่าร้าง 4,384 คู่เทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 612 คู่

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ นะคะ
 

แปลและเรียบเรียงโดยอัญชัน ทรงพุทธิ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ