QR Code

สนง.พัฒนาเยาวชนแนะแนวสร้างธุรกิจข้ามชาติ จัดค่ายอบรมนศ.ไต้หวันร่วมกับนศ.ประเทศนโยบายมุ่งใต้

2018-02-12
  • สนง.พัฒนาเยาวชนแนะแนวสร้างธุรกิจข้ามชาติ จัดค่ายอบรมนศ.ไต้หวันร่วมกับนศ.ประเทศนโยบายมุ่งใต้

    สนง.พัฒนาเยาวชนแนะแนวสร้างธุรกิจข้ามชาติ จัดค่ายอบรมนศ.ไต้หวันร่วมกับนศ.ประเทศนโยบายมุ่งใต้

    ปีนี้จะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ให้นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศกลุ่มนโยบายมุ่งใต้เดินทางมาไต้หวัน เพื่อเข้าค่ายเยาวชนช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

     เมื่อปีที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน สาธารณรัฐจีน นำบริษัทสตาร์ทอัพ 26 แห่ง เข้าร่วม "โครงการบริการการประกอบธุรกิจสำหรับบัณฑิตอุดมศึกษา" แบ่งกลุ่มเป็นสาขาอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม และสาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เดินทางไปยังประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านการเยี่ยมชมธุรกิจสตาร์ทอัพในท้องถิ่น นอกจากจะทำให้เยาวชนไต้หวันมีความเข้าใจในตลาดกลุ่มประเทศตามนโยบายมุ่งใต้มากขึ้นแล้ว ยังทำให้ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้เห็นถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของเยาวชนไต้หวันด้วย

 

     ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ก.พ. สำนักงานพัฒนาเยาวชน แถลงว่า ปีที่แล้วได้นำบริษัทสตาร์ทอัพไปเปิดโอกาสทางธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีนี้จะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ให้นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศกลุ่มนโยบายมุ่งใต้เดินทางมาไต้หวัน เพื่อเข้าค่ายเยาวชนช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเป็นเวลา 8-10 วัน และจัดกลุ่มรวมกับเยาวชนไต้หวัน ทำให้เกิดโครงการความร่วมมือข้ามชาติระหว่างการเป็นนักศึกษา

 

     ด้านไช่จวินผิง (蔡君蘋) ผอ.สำนักงานพัฒนาเยาวชน กล่าวว่า โครงการดังกล่าววางแผนจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวัน และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาสง มีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ขณะนี้วางแผนว่าจะเปิดรับนักศึกษาไต้หวัน 20 คน และนักศึกษาจากประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ 20 คน เข้าร่วมโครงการ

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ