QR Code

สหรัฐฯ ชมไต้หวันร่วมขบวนการบอยคอตนักธุรกิจเกาหลีเหนือ

2018-01-13
  • ประกาศรายชื่อแบล๊กลิสต์รุ่นแรกในประวัติศาสตร์ไต้หวัน ของกระทรวงยุติธรรมไต้หวัน

    ประกาศรายชื่อแบล๊กลิสต์รุ่นแรกในประวัติศาสตร์ไต้หวัน ของกระทรวงยุติธรรมไต้หวัน

    ประกาศรายชื่อแบล๊กลิสต์รุ่นแรกในประวัติศาสตร์ไต้หวัน ของกระทรวงยุติธรรมไต้หวัน ข้อหาพัวพันช่วยเหลือเกาหลีเหนือขนน้ำมันดิบ

 

        คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายไต้หวันได้สั่งขึ้นบัญชีดำนายเฉินซื่อสี้ยน และBillions Bunker、Bunker’s Taiwan ซึ่งพัวพันการช่วยเหลือจัดซื้อน้ำมันดิบให้แก่เกาหลีเหนือ กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ ได้แสดงความขอบคุณและยกย่องไต้หวันว่า ได้สร้างแบบอย่างอันดีให้แก่สังคมนานาชาติ

       ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมไต้หวันได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการก่อการร้ายในไต้หวัน อาทิ กรมความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย โดยที่ประชุมมีมติเห็นพ้องให้ความร่วมมือกับสังคมระหว่างประเทศและมติสหประชาชาติ อนุมัติรายชื่อบุคคลชุดแรกให้เป็นบุคคลในบัญชีดำหรือแบล๊กลิสต์ดังกล่าวข้างต้น โดยครอบคลุมถึง Oceanic Enterprise Co.Ltd.、UMC Corporation Peru S.A.C 2 บริษัทนอกเขตอาณาไต้หวัน ที่นายเฉินฯ มีสิทธิบริหารอยู่  

       นาง Grace Choi โฆษกกรมกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กต. สหรัฐฯ ได้ระบุว่า ทราบข่าวดังกล่าวแล้ว และขอบคุณไต้หวันที่ดำเนินการอย่างมีพลังในเรื่องนี้ และหวังว่า ไต้หวันจะอาศัยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแรงกดดันทางการทูตและเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือต่อไป เพื่อให้เกาหลีเหนือกลับสู่โต๊ะเจรจาการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดนิวเคลียร์ ไต้หวันได้สร้างแบบอย่างที่มีค่าแก่สังคมนานาชาติ 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ