QR Code

ฝ่ายค้านและสหภาพแรงงานเตรียมลุยจัดลงประชามติกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ รัฐบาลพร้อมรับมือ

2018-01-12
  • นางฟ่านหยุน หัวหน้าพรรคเซ่อหมินตั่ง ไต้หวัน

    นางฟ่านหยุน หัวหน้าพรรคเซ่อหมินตั่ง ไต้หวัน

    นางฟ่านหยุน หัวหน้าพรรคเซ่อหมินตั่ง ไต้หวัน

 

          หลังจากที่สภานิติบัญญัติไต้หวันได้ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายมาตรฐานแรงงานเรียบร้อยไปแล้วเมื่อสองวันก่อน แต่ก็เป็นร่างแก้ไขที่สร้างความไม่พอใจให้แก่พรรคฝ่ายค้านและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ดังนั้น จึงได้พยายามรวมตัวเพื่อเรียกร้องและยื่นขอให้มีการจัดการลงประชามติร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ซึ่งสภาบริหาร ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้แสดงจุดยืนเคารพต่อความพยายามของกลุ่มผู้ใช้แรงงานและพรรคฝ่ายค้าน

            นางฟ่านหยุน หัวหน้าพรรคเซ่อหมินตั่ง พรรคฝ่ายค้าน จับมือกับกลุ่มสหภาพแรงงานหลายแห่ง เปิดแถลงข่าวในวันนี้ระบุว่าจะร่วมกันจัดตั้งแนวร่วมลงประชามติเพื่อส่งคืนกฎหมายมาตรฐานแรงงานฉบับนี้

            นางฟ่านฯ ระบุว่า "เราได้เตรียมร่างนำเสนอจัดทำประชามติไว้พร้อมแล้ว และจะปรึกษาหารือกับนักกฏหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายสาธารณะ เพื่อให้ประเด็นหลักของการลงประชามติมีความสมบูรณ์ และยินดีที่จะปรึกษากับกลุ่มที่มีแนวความคิดเดียวกัน เพื่อให้การจัดการลงประชามติมีความสมบูรณ์ที่สุด ร่างดังกล่าวคือ "ท่านเห็นด้วยกับการยกเลิกร่างแก้ไขกฎหมายมาตรฐานแรงงานที่ ปธน. เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ .... เดือน .... ปี 2018"

            ทางด้านนายสวีกั๋วหย่ง โฆษกรัฐบาลไต้หวันระบุว่า "เราไม่จำเป็นต้องมีท่าทีใดๆ เพราะการจัดการลงประชามติเป็นสิทธิของประชาชน หากมีการเคลื่อนไหวเพื่อจัดการลงประชามติ ก็ต้องทำตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการลงประชามติที่มีอยู่" 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ