QR Code

การค้าช่องแคบไต้หวันเพิ่มอุณหภูมิ ปีที่แล้วโต 14%

2018-01-12
  • การค้าช่องแคบไต้หวันเพิ่มอุณหภูมิ ปีที่แล้วโต 14%

    การค้าช่องแคบไต้หวันเพิ่มอุณหภูมิ ปีที่แล้วโต 14%

    การค้าช่องแคบไต้หวันเพิ่มอุณหภูมิ ปีที่แล้วโต 14%
  • การค้าช่องแคบไต้หวันเพิ่มอุณหภูมิ ปีที่แล้วโต 14%

    การค้าช่องแคบไต้หวันเพิ่มอุณหภูมิ ปีที่แล้วโต 14%

    การค้าช่องแคบไต้หวันเพิ่มอุณหภูมิ ปีที่แล้วโต 14%

 

            กรมศุลกากร จีนแผ่นดินใหญ่ ได้ประกาศรายงานมูลค่าการค้าระหว่างช่องแคบไต้หวันประจำปี 2017 โดยจีนแผ่นดินใหญ่ส่งสินค้าออกมายังไต้หวันมูลค่ารวม 297,900 ล้านหยวนเหรินหมินปี้ เติบโตขึ้นร้อยละ 12.2 ส่วนการนำเข้าจากไต้หวันมีมูลค่ารวม 1.05 ล้านล้านหยวนเหรินหมินปี้ เติบโตร้อยละ 14.5 จีนแผ่นดินใหญ่เสียเปรียบดุลการค้ารวม 753,400 ล้านหยวนเหรินหมินปี้ ขยายตัวร้อยละ 15.4

            ไต้หวันเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 7 ของจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งคาดว่า หากสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นไปโดยราบรื่น ตลอดจนกระชับความร่วมมือระหว่างช่องแคบไต้หวันให้แน่นแฟ้นและลึกมากยิ่งขึ้นแล้ว ก็จะทำให้การค้าระหว่างช่องแคบไต้หวันในปีนี้ พัฒนาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ส่วนสหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของจีนแผ่นดินใหญ่ 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ