QR Code

ดีเดย์เดือน ก.ค. ศกนี้ ตรวจทนแผ่นดินไหวอาคารสาธารณะทั่วเกาะทุก 2 ปี

2018-01-12
  • ศูนย์ทดสอบความทนต่อแรงแผ่นดินไหวที่ไถหนาน

    ศูนย์ทดสอบความทนต่อแรงแผ่นดินไหวที่ไถหนาน

    ศูนย์ทดสอบความทนต่อแรงแผ่นดินไหวที่ไถหนาน
  • ศูนย์ทดสอบความทนต่อแรงแผ่นดินไหวที่ไถหนาน

    ศูนย์ทดสอบความทนต่อแรงแผ่นดินไหวที่ไถหนาน

    ศูนย์ทดสอบความทนต่อแรงแผ่นดินไหวที่ไถหนาน

 

            กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน ได้ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบความปลอดภัยและการขอรับใบรับรองความปลอดภัยอาคารสาธารณะ โดยได้ระบุให้เจ้าของหรือผู้ใช้อาคารสาธารณะทั่วเกาะไต้หวันจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบสภาพความทนทานต่อแผ่นดินไหวของอาคารทุก 2 ปี และต้องแสดงหลักฐานผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ทั้งนี้ คาดว่า จะมีอาคารเหล่านี้ทั่วเกาะไต้หวันประมาณ 2000 อาคาร และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ก.ค. ศกนี้ เป็นต้นไป

                กระทรวงมหาดไทยไต้หวันระบุว่า อาคารเหล่านี้ประกอบไปด้วย อาคารของสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม องค์กรสาธารณกุศล โรงหนัง ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และสนามกีฬา รวมประมาณนับหมื่นหน่วยงานตั้งออยู่ในอาคารรวม 2000 อาคาร หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 300,000 ดอลลาร์ไต้หวัน 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ