QR Code

ปธน. เชิญ ประธานสภาทั้ง 5 ร่วมงานเลี้ยงน้ำชา คาดหวังร่วมมือกัน

2018-01-11
  • ปธน. ไช่อิงเหวิน เชิญ ประธานสภาทั้ง 5 ร่วมงานเลี้ยงน้ำชา คาดหวังร่วมมือกัน

    ปธน. ไช่อิงเหวิน เชิญ ประธานสภาทั้ง 5 ร่วมงานเลี้ยงน้ำชา คาดหวังร่วมมือกัน

    .

ในวันที่ 11 ปธน. ไช่อิงเหวินและรองปธ.เฉินเจี้ยนเหริน ได้เชิญประธานทั้ง 5 ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุด 5 ฝ่ายของไต้หวันร่วมงานเลี้ยงน้ำชา ประกอบด้วย ไล่ชิงเต๋อ แห่งสภาบริหาร ซูเจียเฉวียน(蘇嘉全) ประธานสภานิติบัญญัติ สวีจงลี่ (許宗力) ประธานสภาตุลาการ อู่จิ่นหลิน (伍錦霖) ประธานสภาสอบคัดเลือก และ จางป๋อหย่า (張博雅) ประธานสภาตรวจสอบ

ปธน. ไช่ กล่าวว่า การเชิญประธานสภาทั้ง 5 ร่วมกันประชุมหารือถือเป็นประเพณีสืบทอด จะได้ขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเททำงานเหน็ดเหนื่อยและอาศัยโอกาสนี้ แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันเพื่อให้การทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองมีความราบรื่น

ปธน. กล่าวว่า รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐจีนกำหนด ขอบเขตหน้าที่ 5 สภา มีหลายอย่างที่จะต้องมีการประสานร่วมมือกัน หน่วยงานองค์กรของรัฐบาลก็เหมือนฟันเฟืองที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อน หวังว่าจะอาศัยโอกาสนี้ในการสื่อสารกันและเชื่อมโยงกัน สภาบริหารและสภานิติบัญญัติ ทำหน้าที่บริหารและตรวจสอบ สนับสนุนและคานอำนาจกันเป็นสิ่งที่ประชาชนมีความคุ้นเคยดีอยู่แล้ว ในส่วนอื่น ด้านตุลาการ การสอบคัดเลือกข้าราชการ และการควบคุมการบริหาร จะต้องมีการประสานร่วมมือระหว่างกันด้วย

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ