QR Code

ร่างกฎหมาย ประชาชนร่วมพิพากษาคดีอาญา จะเสนอต่อสภานิติบัญญัติ ในเดือนกุมภาพันธ์

2018-01-11
  • การทดลองความเป็นไปได้ในศาล ประชาชนร่วมพิพากษาคดีอาญา

    การทดลองความเป็นไปได้ในศาล ประชาชนร่วมพิพากษาคดีอาญา

    .

สภาตุลาการเสนอร่างกฎหมายประชาชนร่วมพิพากษาคดีอาญารุนแรง เป็นประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายสนใจแสดงความเห็นต่างกัน

ลวิไท่หลัง (呂太郎) ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการสภาตุลาการ ให้สัมภาษณ์ระหว่างการร่วมประชุมสัมมนาในวันที่ 11 ว่า สภาตุลาการดำเนินการร่างกฎหมายประชาชนร่วมพิพากษาคดีอาญา โดยผ่านการพิจารณา ตรวจสอบ การอภิปราย และได้จัดประชาพิจารณ์ จัดประชุมชี้แจง รวมทั้งดำเนินการทดลองความเป็นไปได้ในศาล ขณะนี้ สภาตุลาการกำลังผลักดันกฎหมายซึ่งไม่มีกระแสต้านที่ท้าทาย คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์จะส่งเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ