QR Code

พาสปอร์ตไต้หวันได้รับการยอมรับ อันดับ 32 ของโลก

2018-01-11
  • พาสปอร์ตไต้หวันได้รับการยอมรับ อันดับ 32 ของโลก

    พาสปอร์ตไต้หวันได้รับการยอมรับ อันดับ 32 ของโลก

    .

Henry and partner บริษัทที่ปรึกษาด้านการอพยพย้ายถิ่น รายงานในวันที่ 9 การจัดทำดัชนีข้อจำกัดวีซ่า ปี 2018 (Visa Restrictions Index) ซึ่งเป็นการจัดอันดับความเสรีในการเดินทางของพลเมืองใน 218 เขตและประเทศทั่วโลก เยอรมัน ครองอันดับ 1 เป็นปีที่ 5 ได้รับการยกเว้นวีซ่าจาก 177 ประเทศ แชมป์ในเอเชียคือสิงคโปร์ สำหรับไต้หวัน ได้รับการยกเว้นวีซ่าจาก 134 ประเทศ ครองอันดับ 32 ของโลก ถอดลงจากประเทศ ปีที่แล้ว 1 อันดับ

ไทยลำดับที่ 64 แพ้มาเลเซีย ลำดับที่ 12 แต่ชนะ อินโดนิเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งครองอันดับ 72 ร่วมกัน

Henry and partner สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน เริ่มสำรวจดัชนีข้อจำกัดวีซ่าตั้งแต่ปี 2006 โดยใช้ข้อมูลสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) สำรวจความอิสระในการเดินทางของพลเมืองประเทศต่าง ๆ ถือเป็นการจัดอันดับทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ในปีนี้สิงคโปร์ได้รับการยกเว้นขอวีซ่าจาก 176 ประเทศ ครองระดับ 2  รองลงมาคือ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น นอร์เวย์ สวีเดนและอังกฤษ ทั้งหมดนี้ครองอันดับ 3 ร่วมกัน ได้รับการยกเว้นวีซ่าจาก 175 ประเทศ

อเมริกา และเกาหลีใต้ ครองอันดับ 5 ร่วมกัน ได้รับยกเว้นวีซ่า จาก 173 ประเทศ ฮ่องกงอันดับที่ 21 ได้รับยกเว้นจาก 155 ประเทศ ขยับขึ้นจากปีที่แล้ว 1 อันดับ จีนแผ่นดินใหญ่อันดับที่ 75 ได้รับยกเว้นจาก 60 ประเทศ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10 อันดับ แต่ยังแพ้ประเทศกำลังพัฒนา เช่น ซิมบับเว่ คิวบา ยูกันดา และแซมเบีย สำหรับ เกาหลีเหนือ อยู่ลำดับที่ 95 ได้รับยกเว้นจาก 39 ประเทศ ในขณะที่ประเทศรั้งท้าย 3 อันดับ คือ อาฟกานิสถาน (ได้รับยกเว้นวีซ่าจาก 24 ประเทศ) อิรัก (จาก 27 ประเทศ) ซีเรีย (จาก 28 ประเทศ)

Henry and partner แถลงด้วยว่า ในปีนี้แม้บางประเทศได้รับสิทธิ์ด้านวีซ่าลดลง และมีการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจตราระหว่งพรมแดน ซึ่งในความเป็นจริงหลายประเทศต่าง ๆ ต้องการเปิดกว้างมากขึ้น เพราะต้องการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการอพยพย้ายฐิ่น

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ