QR Code

บริษัทประปาไต้หวัน ผลักดันโครงการน้ำประปาดิบดื่มได้

2018-01-11
  • กัวจวิ้นหมิง (郭俊銘)  ประธานบริษัทประปาไต้หวัน

    กัวจวิ้นหมิง (郭俊銘) ประธานบริษัทประปาไต้หวัน

    .

บริษัทประปาไต้หวันเตรียมผลักดันโครงการน้ำประปาดิบดื่มได้ จะเสนอแผนต่อสภาบริหารภายใน 3 เดือน กัวจวิ้นหมิง (郭俊銘)  ประธานบริษัทประปาฯ ชี้ว่า จะทดลองตั้งเครื่องน้ำดื่ม 18 จุด ในกรุงไทเป นครนิวไทเปและเมืองอี๋หลัน ส่วนในระยะยาวจะจัดตั้งระบบรับรองอาคารน้ำประปาดิบดื่มได้

กัวจวิ้นหมิงบอกว่าที่จริงน้ำประปาดิบในไต้หวันมีคุณภาพสามารถดื่มได้ แต่ปัญหาอยู่ที่ประชาชนติดตั้งแท้งค์น้ำซึ่งอาจทำให้ไม่ปลอดภัยในการดื่มน้ำดิบ

ทั้งนี้ ไต้หวันได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศและสภาพพื้นที่ แม้ว่ามีปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอแต่เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำมีขนาดเล็กไม่สามารถกักเก็บไว้ได้มาก ในแต่ละครัวเรือนของไต้หวันจึงต้องมีแทงค์น้ำเก็บน้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และมักมีฝนตกหนักทำให้น้ำขุ่นและมีสารแขวนลอยในน้ำมาก เป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้คุณภาพน้ำประปาไม่คงที่

กัวจวิ้นหมิงบอกว่า บริษัทประปาผลิตน้ำตามมาตรฐานที่กำหนด เชื่อมั่นได้ว่ามีคุณภาพมาตรฐานไม่แพ้ อเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุ่น ตามสถิติของบริษัทประปาไต้หวัน ใน 5 ปีที่ผ่านมาการตรวจสอบคุณภาพน้ำ มีคุณสมบัติสอดคล้อง 99.94% ขึ้นไป ถือเป็น Top 5 ของโลก

อย่างไรก็ตาม เมื่อน้ำอยู่ในแท้งเป็นเวลานาน เชื้ออีโคไลอาจมีการแพร่ขยายเพิ่ม ในแต่ละบ้านที่มีแทงค์น้ำปริมาณต่างกัน ช่วงเวลาน้ำเก็บอยู่ในแทงค์ยาวสั้นแตกต่างกัน จึงไม่ส่งเสริมให้ประชาชนดื่มน้ำดิบ

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ