QR Code

สภานิติบัญญัติไต้หวันผ่านร่างแก้ไขกฏหมายมาตรฐานแรงงาน เพิ่มโอทีเป็นเดือนละ 54 ชม. ปรับวันหยุดเป็น 2 สัปดาห์หยุด 4 วัน

2018-01-10
  • ไต้หวันแก้กฏหมายแรงงานผ่านมติเห็นชอบแล้ว ทั้งผ่อนปรนวันหยุดและเพิ่มโอทีเป็น 54 ชั่วโมง

    ไต้หวันแก้กฏหมายแรงงานผ่านมติเห็นชอบแล้ว ทั้งผ่อนปรนวันหยุดและเพิ่มโอทีเป็น 54 ชั่วโมง

    ไต้หวันแก้กฏหมายแรงงานผ่านมติเห็นชอบแล้ว ทั้งผ่อนปรนวันหยุดและเพิ่มโอทีเป็น 54 ชั่วโมง (圖:中央社)
  • ไต้หวันแก้กฏหมายแรงงานผ่านมติเห็นชอบแล้ว ทั้งผ่อนปรนวันหยุดและเพิ่มโอทีเป็น 54 ชั่วโมง

    ไต้หวันแก้กฏหมายแรงงานผ่านมติเห็นชอบแล้ว ทั้งผ่อนปรนวันหยุดและเพิ่มโอทีเป็น 54 ชั่วโมง

    ไต้หวันแก้กฏหมายแรงงานผ่านมติเห็นชอบแล้ว ทั้งผ่อนปรนวันหยุดและเพิ่มโอทีเป็น 54 ชั่วโมง (圖:中央社)

 

          เช้าวันพุธที่ 10 มกราคมนี้ สภานิติบัญญัติไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้ผ่านกฎหมายมาตรฐานแรงงานฉบับแก้ไข ประเด็นหลักๆ ที่มีการแก้ประกอบด้วย 1. วันหยุดประจำสัปดาห์จากปัจจุบันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน (ในจำนวนนี้มี 1 วันที่ทำโอทีได้ อีก 1 วันทำโอทีไม่ได้) แก้เป็นทำงาน 2 สัปดาห์หยุด 4 วัน (ในจำนวนนี้ มี2 วันที่ทำโอทีได้) 2.เพิ่มชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา (โอที) จากเดิมไม่เกิน 46 ชั่วโมงต่อเดือน เป็นไม่เกิน 54 ชั่วโมงต่อเดือน แต่รวมสะสมใน 3 เดือนต้องไม่เป็น 138 ชั่วโมง 3.ชั่วโมงพักผ่อนระหว่างเปลี่ยนกะ จากเดิม 11 ชั่วโมง แก้เป็น ยังคงเป็น 11 ชม. เหมือนเดิม แต่สามารถลดลงเป็นไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงได้ ถ้าหากได้รับความยินยอมจากสหภาพแรงงานหรือที่ประชุมนายจ้างและลูกจ้าง และ 4.กรณีวันหยุดพักพิเศษประจำปี ปัจจุบัน หากใช้ไม่หมดภายใน 1 ปี นายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างตามจำนวนวันหยุดที่เหลือ มาเป็นสามารถนำวันหยุดที่เหลือสะสมไปไช้ในปีถัดไปได้ แต่ถ้ายังใช้ไม่หมดอีกนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยคืนให้ลูก

        ทั้งนี้ กฎหมายมาตรฐานแรงงานฉบับแก้ไข จะมีผลใช้บังคับตั้งวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

        นายหลินเฮ่อหมิง (林鶴明) โฆษกทำเนียบประธานาธิบดี ไต้หวัน สาธารณรัฐจีนกล่าวว่า การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานเป็นสิ่งที่รัฐบาลพึงกระทำ รวมไปถึงปัญหาค่าจ้างขั้นต่ำของกลุ่มคนหนุ่มสาว และการดูแลแรงงานผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเหล่านี้สอดคล้องกับแนวทางที่ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเคยกล่าวไว้ ดังนั้นรัฐบาลต้องดำเนินการผลักดันส่งเสริมการรักษาสิทธิประโยชน์ของแรงงาน ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ภาพรวมทั้งหมดสามารถพัฒนาไปพร้อมกัน

 

 

สภานิติบัญญัติไต้หวันผ่านร่างแก้ไขกฏหมายมาตรฐานแรงงาน เพิ่มโอทีเป็นเดือนละ 54 ชม. ปรับวันหยุดเป็น 2 สัปดาห์หยุด 4 วัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยมณภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ