QR Code

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ อนุมัติกฏหมายว่าด้วยการเดินทางมาไต้หวัน หวังสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

2018-01-10
  • นายหลินเฮ่อหมิง (林鶴明) โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

    นายหลินเฮ่อหมิง (林鶴明) โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

    นายหลินเฮ่อหมิง (林鶴明) โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

           วันนี้ (10 มกราคม) เมื่อเวลา 09.00 น. ตามเวลาในท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกฏหมายว่าด้วยการเดินทางมาท่องเที่ยวในไต้หวัน เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องของทั้งสหรัฐฯ กับไต้หวันเกิดการเดินทางเยี่ยมเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าระดับสูงของทั้งสองฝ่าย และในวันเดียวกันนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยังได้มีมติเห็นชอบร่วมกัน เรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ นำเสนอยุทธศาสตร์ ที่จะช่วยฟื้นคืนสถานภาพผู้สังเกตการณ์ในการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลกให้กับไต้หวัน

           นายหลินเฮ่อหมิง (林鶴明) โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เปิดเผยในวันนี้ว่า ต้องขอบคุณรัฐสภาสหรัฐฯ เป็นอย่างยิ่งที่ให้เห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนทางการทูตกับไต้หวัน เและขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ช่วยผลักดันให้กฏหมายการท่องเที่ยวในไต้หวันผ่านมติเห็นชอบ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ของไต้หวันกับสหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ไต้หวันต้องติดต่อแลกเปลี่ยนกับสหรัฐฯ ในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการเจรจาหารือของฝ่ายบริหารประเทศที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยมณภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ