QR Code

ตอบสนองนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ม. เกาสง ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทการศึกษาของไทย

2017-12-07
  • ตอบสนองนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ม. เกาสง ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทการศึกษาของไทย

    ตอบสนองนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ม. เกาสง ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทการศึกษาของไทย

    หวังเสวียเลี่ยง อธิการบดี ม. แห่งชาติเกาสง ่(王學亮 ซ้าย 2)จางเย่าเหลียง (張耀浪) ประธานบริษัท Everclever(ขวา 2)ถงเจิ้นหยวน (童振源)
    ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทย (กลาง) photo:CNA,Taiwan

 

             การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างไต้หวันกับไทย หวังเสวียเลี่ยง (王學亮) อธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาสง (高雄大學) ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ จางเย่าเหลียง (張耀浪) ประธาน บริษัท Everclever Education Group (永智公司) กลุ่มกิจการการศึกษาของไทย โดยทาง Everclever ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย 3 คน เป็นเวลา 4 ปี ส่วนมหาวิทยาลัยเกาสงยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดให้แก่นักเรียน

            นายถงเจิ้นหยวน (童振源) ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานกล่าวว่า บริษัท Everclever ประกอบกิจการการศึกษาในประเทศไทยประสบผลสำเร็จดี ตอบสนองต่อนโยบายมุ่งใต้ใหม่โดยให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยมาศึกษาต่อในไต้หวันเป็นสิ่งที่น่ายกย่องชื่นชม และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกาสงให้ความร่วมมือตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาล คาดหวังจะกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตระหว่างไต้หวันและไทยมากขึ้น

            จางเย่าเหลียงบอกว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ การให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนส่งเสริมนักเรียนไทยไปศึกษาในไต้หวัน จะได้เรียนรู้จุดเด่นของไต้หวัน ถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และหวังว่าจะกระตุ้นให้นักเรียนไทยอื่น ๆ สนใจไปศึกษาในไต้หวันมากขึ้น เพื่อให้สองฝ่ายรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น

 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ