QR Code

เผยรายงานจัดอันดับทักษะการอ่านหนังสือนานาชาติ ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 8

2017-12-06
  • เผยรายงานจัดอันดับทักษะการอ่านหนังสือนานาชาติ ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 8

    เผยรายงานจัดอันดับทักษะการอ่านหนังสือนานาชาติ ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 8

    เผยรายงานจัดอันดับทักษะการอ่านหนังสือนานาชาติ ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 8 (圖:中央社)

        โครงการศึกษาทักษะการอ่านระดับนานาชาติ หรือ PIRLS ได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับทักษะการอ่านหนังสือของประเทศต่างๆประจำปี ที่เข้าร่วมโครงการประจำปี ค.ศ.2016 ซึ่งภาพรวมของนักเรียนไต้หวันมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 559 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 8 จากประเทศที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 ประเทศ ขยับอันดับขึ้นมาจากการจัดอันดับในครั้งก่อน 1 อันดับ ส่วนประเทศที่มีอันดับดีกว่าไต้หวันประกอบด้วยรัสเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ไอร์แลนด์ ฟินแลนด์ โปแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ

        กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน สาธารณรัฐจีนเปิดเผยถึงรายงานการจัดอันดับทักษะการอ่าน จากโครงการศึกษาทักษะการอ่านหนังสือระดับนานาชาติ ซึ่งจะจัดเป้นประจำทุกๆ 5 ปี และนี่ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่ไต้หวันส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการทดสอบทักษะ โดยครั้งแรกที่ไต้หวันเข้าร่วมคือปี ค.ศ.2006 มีผลคะแนนอยู่ในอันดับที่ 22 ครั้งที่ 2 คือปี ค.ศ.2011 มีผลคะแนนอยู่ในอันดับที่ 9 และครั้งที่ 3 ปี ค.ศ.2016 มีผลคะแนนรวมเฉลี่ย 559 อยู่ในอันดับที่ 8 พร้อมกันนี้ยังได้มีการสำรวจทักษะการอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-PIRLS) ซึ่งมีทั้งหมด 14 ประเทศเข้าร่วมการทดสอบ โดยไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 7 มีผลคะแนนเฉลี่ย 546 คะแนน

           คุณหลินเถิงเจียว (林騰蛟) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันกล่าวว่า ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไต้หวันมีโครงการที่ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กนักเรียนนักศึกษาหลากหลายรูปแบบ มีการทำวิจัยเพื่อหากลยุทธ์และวิธีการเรียนการสอน รวมถึงมีการเพิ่มห้องสมุดหรือห้องสำหรับอ่านหนังสือไว้ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการอ่านได้ง่ายและสะดวกสบาย เพิ่มเติมหนังสือให้กับสถาบันการศึกษา โดยหวังกระตุ้นให้เยาวชนมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านหนังสือที่แข็งแรงยิ่งขึ้น

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยมณภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ